Praktická doporučení pro obce, které mají zájem o APK z Ukrajiny – tematické video

“Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, jako jsem já – válečným uprchlíkům,“ říká Kataryna, která začala pracovat jako asistent prevence kriminality v Liberci, poté co byla nucena opustit svůj domov na Ukrajině kvůli válce.

Více v přiloženém videospotu, který  vytvořila česká kancelář Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV ČR.

/klikněte na foto/

informuje redakce OPK MV