Prevence během distanční výuky i příprava dětí na návrat do škol

Odbor prevence kriminality MV, ve shodě s dalšími odbornými subjekty, považuje za naprosto klíčové nepodcenit problematiku návratu žáků do škol po několikaměsíční izolaci (i když ještě nikdo neví, kdy k návratu dojde, je třeba na to být připraveni). Zároveň považujeme za důležité poskytnout rady a tipy rodičům žáků pro úspěšné překonání nástrah spojených s distanční výukou a se zvýšeným trávením času dětmi v on-line prostoru a s tím souvisejícím nebezpečím rizikového chování dětí.

Metodické rady preventivního charakteru pro pedagogy a pro rodiče, jak se s uvedenými problémy vyrovnat, které zpracovala platforma primární prevence při odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, nabízíme v přiloženém materiálu ZDE

informuje OPK