Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou

Od 1. 7. 2018 v Budišově nad Budišovkou začal fungovat projekt Prevence kriminality, na který město získalo 95% dotaci v rámci Operačního programu nezaměstnanost a státního rozpočtu.

Od 1. 7. 2018 v Budišově nad Budišovkou začal fungovat projekt Prevence kriminality, na který město získalo 95% dotaci v rámci Operačního programu nezaměstnanost a státního rozpočtu. Tato nová služba pro občany má za cíl zlepšení veřejného pořádku v problémových lokalitách, dohled nad dodržováním slušného chování, zvýšení bezpečnosti občanů na území města, dále zlepšení podmínek pro bydlení a vytvoření Koncepce bydlení ve městě včetně jejího pilotního ověření v praxi. Projekt bude realizován po dobu tří let, tj. do 30.6.2021 a zahrnuje dvě pracovní pozice asistenta prevence kriminality (APK) a dva domovníky – preventisty. Ve výběrovém řízení byli vybráni tito uchazeči: Iveta Vinklerová a Emilie Siváková na pozice asistentů, Samuel Gašpar a Bronislav Sváček na pozice domovníků.

Smyslem tohoto projektu je hlavně prevence, což je předcházení negativních jevu narušující veřejný pořádek, dohled na bezpečnost dětí a občanů, upozorňování na jejich nevhodné chování a to formou vysvětlování a aktivního působení na ty, kdo tento veřejný pořádek narušují. Nově vzniklá složka asistentů prevence kriminality spadá pod Městskou policii, se kterou úzce spolupracuje a napomáhá tak k větší bezpečnosti a pořádku ve městě. Tato úzká spolupráce již v této krátké době přinesla i několik významnějších úspěchů, ze kterých uvádíme tyto následující:

• Dne 16.82018 ve večerních hodinách tyto pracovnice APK (asistentky prevence kriminality) ve spolupráci se strážníky městské policie aktivně podíleli při pátrání po celostátně hledané osobě, která je na útěku z výchovného ústavu. Pátraní bylo i díky této spolupráci úspěšné, kdy se asi po třech hodinách podařili celostátně hledaného mladíka zadržet a následně předat hlídce PČR, která si ho převzala.

• Dále se dne 22.8.2018 tyto pracovnice APK (asistentky prevence kriminality) ve spolupráci se strážníky městské policie aktivně podíleli při pátrání osobách, které měli tohoto dne nalézt, nebo odcizit peněženku s velkým obnosem peněz v řádu desetitisíců, která se zde ztratila jednomu nakupujícímu v místní prodejně na náměstí Republiky a díky této spolupráci a dle zjištěných informací, byla peněženka nalezena a osoby, které ji měli u sebe zajištěny PČR.

Důležitou součástí projektu jsou také domovníci – preventisté, kteří mají za úkol zvýšení bezpečnosti a pořádku v domech spravovaných městem a v jejich bezprostředním okolí. Celkově by měli přispět ke zlepšení úrovně bydlení tím, že postupně dají do pořádku společné prostory, chodby, sklepy, půdy apod. Současně ale dohlédnou na to, aby nájemníci dodržovali domovní řád, pravidelný úklid a aktivně se budou podílet na chodu bytového domu. Jsem moc rád, že se nám povedlo vybrat velmi šikovné a pracovité domovníky, kteří během prvních několika týdnů kompletně vyspravili a vymalovali chodby ve dvou vchodech na Berounské 665 a 666 a také stihli dát do pořádku společné prostory v bytovém domě na Pivovarské. Na fotce můžete sami nejlépe posoudit, jak třeba prokoukla jedna z chodeb na Berounské.

Na celkové hodnocení projektu je po necelých třech měsících ještě brzo, nicméně už teď se ukazuje, že tento projekt má smysl a je pro město i občany přínosem.

Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
Jaroslav Grečmal, vedoucí strážník Městské policie

Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008921

Financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Budišov nad Budišovkou