Kyberkriminalita

Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je. Kybernetická kriminalita, dříve také označována jako informační kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání (Policie ČR).

 

Databáze všech certifikovaných poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování k vyhledávání podle kritérií
http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15

 

ACET ČR z.s.

www.acet.cz

IČO: 49439910

Registrované sídlo: Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 03/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence poruch příjmu potravy

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 30. 11. 2016 – 30. 11. 2017

 

Agentura Wenku s.r.o.

www.wenku.cz

IČO: 28431375

Registrované sídlo: Na Hanspaulce 799/37, 160 00 Praha 6 – Dejvice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 04/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 – 13. 12. 2017

 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL

www.e-bezpeci.cz

IČO: 61989592

Registrované sídlo: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 46/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „E-Bezpečí“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Centrum pro rodinu a sociální péči

www.prorodiny.cz

IČO: 48804517

Registrované sídlo: Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 14/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA – program školské primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Sexuální rizikové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

www.cppt.cz

IČO: 25232142

Registrované sídlo: Plzenecká 663/13, 326 00 Plzeň 2 – Slovany


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

 

Cesta integrace, o.p.s.

www.cestaintegrace.cz

IČO:  26619032

Registrované sídlo: Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 19/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy

www.diakoniezapad.cz

IČO: 45331154

Registrované sídlo: Americká 29, 301 00 Plzeň


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 07/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 – 13. 12. 2021

DO SVĚTA

www.dosveta.org

IČO: 69092028

Registrované sídlo: Heydukova 349, 386 01 Strakonice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 18/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program školské primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Elio, o.s.

http://elio.cz

IČO: 270 38 289

Registrované sídlo: Vršovické náměstí 2/111, 101 00 Praha 10


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 10/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Rasismus a xebofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. a 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 30. 11. 2015 – 30. 11. 2020

 

Hope4kids, z.s.

www.hope4kids.cz

IČO: 70104891

Registrované sídlo: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 06/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 – 13. 12. 2021

 

Jules a Jim, z.s.

www.julesajim.cz

IČO: 26587084

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 24/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Gamma – všeobecná primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 24/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Sigma – selektivní primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

KAPPA-HELP

www.kappa-help.cz

IČO: 66743192

Registrované sídlo: Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 44/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB – Oblastní charita Třebíč)

www.klubzamek.cz

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Kolpingovo dílo České republiky o.s.

www.kolping.cz

IČO: 43379729

Registrované sídlo: Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 – 18. 4. 2019

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

www.kppp.cz

IČO: 61383872

Registrované sídlo: Pernerova 8, 186 00 Praha 8


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 22/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, jiné návykové látky, hráčství

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Madio, o.s.

www.madio.cz

IČO: 26572702

Registrované sídlo: Kvítkova 3687, 760 01 Zlín


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.eu

IČO: 25617401

Registrované sídlo: Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 27/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 27/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

MAJÁK o.p.s.

www.majakops.cz

IČO: 25405276

Registrované sídlo: Konopná 776/8, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 06/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi dál!“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

Metha, z.ú.

www.osmeta.cz

IČO: 27016218

Registrované sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 36/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 36/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Občanské sdružení AVE

www.osave.cz

IČO: 65468431

Registrované sídlo: Petrovice u Karviné 177, PSČ 735 72


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 23/14/1/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Škola do života“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 23/14/2/CE pro program školské indikované primární prevence nazvaný „Růstová skupina“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

zdar.charita.cz

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

 


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 – 21. 11. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 – 21. 11. 2019

Open House o.p.s.

www.openhousebruntal.cz

IČO: 70645671

Registrované sídlo: Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. a 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2015 – 18. 4. 2020

 

P-centrum

www.p-centrum.cz

IČO: 60803291

Registrované sídlo: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/1CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 05/16/1/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 – 13. 12. 2021

 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

www.poradenskecentrum.cz

IČO: 70843155

Registrované sídlo: Hybešova 15/253, 602 00 Brno


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

www.pppuo.cz

IČO: 708 47 142

Registrované sídlo: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství; jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ 

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 – 18. 3. 2020

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství; jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 – 18. 3. 2020

 

Podané ruce o.p.s.

www.podaneruce.cz

IČO: 60557621

Registrované sídlo: Vídeňská 225/3, 639 00 Brno


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Point 14

www.point14.cz

IČO: 66361630

Registrované sídlo: Husova 14, 301 00 Plzeň


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 43/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

PorCeTa, o.p.s.

www.porceta.cz

IČO: 28150198

Registrované sídlo: Smetanova 1284, 390 02 Tábor


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 38/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Divácké násilí a vliv subkultur

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 38/14/2/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Portimo, o.p.s.

www.portimo.cz

IČO: 45659028

Registrované sídlo: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Portus Prachatice

www.portusprachatice.cz

IČO: 67364012

Registrované sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 – 6. 8. 2020

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 – 6. 8. 2020

 

Prev-Centrum o.s.

www.prevcentrum.cz

IČO: 67364012

Registrované sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019.

 

Prevalis

www.prevalis.org

IČO: 22854771

Registrované sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 37/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK)“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 37/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Projekt Odyssea

www.odyssea.cz

IČO: 26618745

Registrované sídlo: Novoškolská 696/2, 190 03 Praha 9


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 42/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 42/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

ProPrev, z.s.

http://proprev.webnode.cz

IČO: 27035697

Registrované sídlo: Letní 57/10, Praha 10 – Nedvězí 103 00


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 – 18. 4. 2019

 

PROSPE, o.s.

www.prospe.cz

IČO: 27016811

Registrované sídlo: Biskupcova 39, 130 00 Praha 3


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 – 28. 2. 2019

 

Prostor plus, o.p.s.

www.prostor-plus.cz

IČO: 26594633

Registrované sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 16/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program všeobecné prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Prostor plus, o.p.s.

www.prostor-plus.cz

IČO: 26594633

Registrované sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 16/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program všeobecné prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

www.prostorpro.cz

IČO: 70155577

Registrované sídlo: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 31/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Preventivní programy SPIRÁLA“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

Proxima Sociale o.p.s.

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Počítače, bezpečný internet

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 08/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence pro děti předškolního věku“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Děti předškolního věku

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 – 6. 8. 2020

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

R-Ego o.s.

www.r-ego.cz

IČO: 70885605

Registrované sídlo: Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 41/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Internetová bezpečnost

Zdravý životní styl

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Renarkon o.p.s.

www.renarkon.cz

IČO: 25380443

Registrované sídlo: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Dlouhodobý preventivní program Buď OK“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Intervenční program“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Rizika internetu a komunikačních technologií, o.s.

www.nebudobet.cz

IČO: 22837965

Registrované sídlo: Na Hradbách 1922/15, Ostrava, 702 00


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 – 21. 11. 2019

 

Semiramis o.s.

www.os-semiramis.cz

IČO: 70845387

Registrované sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Programy selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň praktických a speciálních ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 – 16. 6. 2019

 

Sion – Nová generace, o.s.

www.sion.cz

IČO: 26583097

Registrované sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 09/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi proti proudu“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Prevence rasismu a xenofobie

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

Sociální služby města Havířova

www.ssmh.cz

IČO: 60337583

Registrované sídlo: Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov – Podlesí


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 28/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

 

Společně k bezpečí

www.spolecnekbezpeci.cz

IČO: 27054705

Registrované sídlo: Staré Sedlo 92, 398 07 Orlík nad Vltavou


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 – 18. 4. 2019

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019.

 

Spolek psychologických služeb

www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz

IČO: 02104580

Registrované sídlo: Jandáskova 13, 621 00 Brno

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 – 21. 11. 2019

 

Spondea

www.spondea.cz

IČO: 25346342

Registrované sídlo: Sýpka 25, 613 00 Brno – Černá Pole


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 12/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 1. 2016 – 13. 1. 2021

 

Střed z.ú.

www.stred.info

IČO: 708 70 896

Registrované sídlo: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč

 


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě, bezpečí v dopravě pro MŠ

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 – 18. 3. 2020

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 – 18. 3. 2020

 

Světlo Kadaň o.s.

www.os-svetlo.net

IČO: 656 507 01

Registrované sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 – 18. 4. 2019

 

THEIA – krizové centrum o.p.s.

www.theia.cz

IČO: 26562731

Registrované sídlo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 39/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

Vrakbar – Centrum primární prevence Jihlava

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

http://vrakbar.cz

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 35/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 – 8. 1. 2020

 

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

www.zivot-bez-zavislosti.cz

IČO: 60449179

Registrované sídlo: K Výtopně 1224, Praha 5 – Zbraslav, 156 00


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Vztahy ve třídě, kázeň, asistence při řešení krizových situací

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 – 6. 8. 2019