Prevence Tour

Název projektu: Prevence Tour
Realizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Období realizace projektu: od roku 2017
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Oblast preventivní činnosti: hlídková činnost na kolech, community policing
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: http://www.policie.cz/clanek/prevence-mr-brno-prevence-tour.aspx, http://www.policie.cz/clanek/prevence-tour.aspx
Kontaktní osoba: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Dne 10. srpna 2017 zahájili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ojedinělou preventivní akci s názvem „Prevence Tour“, kdy jako první preventisté v České republice využili ke své činnosti policejní kola. Dvoučlenná hlídka preventistů na služebních jízdních kolech se pohybuje po celém území Jihomoravského kraje, zejména po cyklistických trasách a cyklostezkách, kde upozorňuje cyklisty na správné vybavení kola, viditelnost a pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu. Preventivní cyklohlídka nezapomíná ani na chodce, kterým taktéž zdůrazňuje bezpečný pohyb a význam reflexních prvků. Všem policisté zdůrazňují zejména ohleduplný a bezpečný pohyb po cyklostezkách.

Působnost preventivní cyklohlídky je široká, policisté se nezaměřují pouze na cyklisty a chodce, ale díky kolům se pohybují i v rekreačních oblastech a kempech, kde oslovují rekreanty a upozorňují na možnou majetkovou trestnou činnost, zdůrazňují důsledné zabezpečení příbytků a dále připomínají návštěvníkům rekreačních objektů, aby nenechávali bez dozoru své věci. Dalším působištěm preventivní cyklohlídky jsou parkoviště u nákupních center, kde se policisté také zaměřují na možnou majetkovou trestnou činnost a upozorňují nakupující, aby nenechávali své věci ve vozidle. Cyklohlídka se ve spolupráci s hlídkou s obvodních oddělení zaměřuje i na kontrolu výrobních čísel a toho, zda kole neprochází pátrací evidencí.

Oslovení občané obdrží od policistů tištěný materiál s užitečnými radami a doporučeními a dále nějaký drobný předmět (reflexní materiál, žetony do nákupních vozíků apod.). Svým zaměřením, počtem oslovených lidí i rozlohou území, které policisté projedou je projekt velmi účelný a u veřejnosti poměrně úspěšný. Oslovená veřejnost si velmi chválí nápad a způsob komunikace policistů s veřejností, kvitují i samotný obsah a zejména informace, které se od policistů dozví.

Hlavním cílem projektu bylo a je oslovit velké množství lidí a předat jim důležité informace z více oblastí (bezpečný pohyb na cyklostezkách, viditelnost, zabezpečení vozidel, zabezpečení kol a příbytků v rekreačních objektech, vaše auto není trezor) a tím předcházet nejen majetkové trestné činnosti, ale i úrazům v silničním provozu a na cyklostezkách. Dalším cílem je posílení pozitivního vztahu mezi občanem a policisty (Community policing).

 

Partneři projektu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, vedení rekreačních objektů.

 

Vyhodnocení projektu

Vzhledem k tomu, že byl první ročník Prevence Tour úspěšný a měl samé kladné ohlasy u veřejnosti (vycházíme zejména ze samotných reakcí oslovených lidí a z mediálních výstupů), pokračují policisté v této aktivitě i nadále.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je přenositelný do dalších lokalit. Je to efektivní komunikace s veřejností a může obsáhnout širokou oblast působnosti co do obsahu, tak i do rozlohy územní.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je financován z vlastních prostředků Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Lidské zdroje jsou pro projekt zdarma v rámci pracovní náplně. V roce 2018 byly nakoupeny cyklolékárničky za 30 000 Kč z prostředků Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.