Příprava dalších auditorů v rámci projektu Bezpečná škola proběhla na konci ledna 2019

Odborný kurz pořádaný Asociací bezpečná škola proběhl ve dnech 29.-31.1.2019 v prostorách školicího střediska společnosti Relsie v Praze.

Celkem čtrnáct studentů z řad soukromé i státní sféry absolvovalo náročný třídenní program zakončený písemným testem. Kurz slovy studentů byl kurz přínosem v jejich profesních životech. Ukázal jim pohled na bezpečnost školských zařízení z řady úhlů. Představa ozbrojeného útočníka není rozhodně jedinou bezpečnostní hrozbou
a studenti se učili správně vyhledat, definovat a následně zvážit výši bezpečnostních rizik ve škole. Emoční nebo plánovaná agrese, varovné signály, rodič a žák jako zdroj hrozby to byla některá z probíraných témat kurzu. Lektory byli nejen teoretičtí, ale i praktičtí odborníci dané problematiky.