Proběhl seminář „Jak číst a orientovat se v soudně znaleckých posudcích z psychologie a psychiatrie“

Dne 7. prosince 2017 proběhl na Ministerstvu vnitra seminář „Jak číst a orientovat se v soudně znaleckých posudcích z psychologie a psychiatrie“. Seminář pořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy.

Semináře se zúčastnilo přes 60 posluchačů z řad Policie ČR, státních zástupců, pracovníků OSPODů městských částí Prahy, pracovníků Krajských úřadů a ostatní odborné veřejnosti.

Seminář byl zaměřen na problematiku soudně znaleckých posudků z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie a klinické psychologie, které jsou nezastupitelné zejména pro orgány činné v trestním řízení při posuzování zvlášť závažných trestních věcí.

Znalecký posudek je jeden z nejvýznamnějších důkazů, který pomáhá objasňování a vyšetřování trestného činu, ale také potrestání pachatele. Seminář tedy v podstatě poukázal na důležitost soudně znaleckého dokazování a také na nutnost úzké spolupráce mezi policejním orgánem a soudním znalcem.

Prezentace ke stažení:

  1. doc. Čírtková
  2. Doc. Matoušek
  3. doc. Zvěřina
  4. Dr. Procházková
  5. Mgr. Murínová

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV
Mgr. Iva Fürbacherová (tel.: 974 832 575)