Proběhlo Výjezdní zasedání manažerů prevence kriminality v ČR 18. – 19. října 2017

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se hotelu Solenice uskutečnilo Výjezdní zasedání manažerů prevence kriminality v ČR.

Hlavní cílem akce bylo především informovat manažery prevence kriminality o připravovaných změnách v dotačních řízeních pro rok 2018. Dále se program věnoval prezentaci projektů zaměřených na prevenci kyberkriminality. Součástí bylo také představení nových projektů zaměřených na školy, obce a kraje. Nechyběla ani večerní debata nad aktuální situací v krajích s návrhy dalších opatření.

Podrobný program Výjezdního zasedání naleznete zde.

PROGRAM_18-19.10.2017_Solenice