Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“

 

Název projektu: Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“
Realizátor: Portimo, o.p.s.
Období realizace projektu: od roku 2013
Místo realizace projektu: Kraj Vysočina
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: děti, rodiče, učitelé, široká veřejnost
Odkaz: https://www.portimo.cz/
Kontakt: Mgr. Veronika Slámová, vedoucí centra prevence Portimo, email:  [email protected]

 

Popis projektu

Záměrem projetu je oslovit co nejširší cílovou skupinu, která může být ohrožena kyberkriminalitou. Proto se Centrum prevence Cépéčko, které provozuje Portimo, o.p.s. zaměřuje jak na děti, tak na jejich rodiče.

Záměrem programu „Kyberbezpečí“ je předání informací o zásadách bezpečného chování na internetu, v rámci sociálních sítí, chatu a jiných veřejných komunikačních prostředků. Cílem bloku je uvědomit si rizika virtuální komunikace a umět se bránit případnému virtuálnímu (reálnému) nátlaku. Program je specifickou prevencí v oblasti prevence netolismu, kyberšikany a závislostního chování.

Program je veden formou zážitkové pedagogiky. Lektoři pracují vždy s jedním třídním kolektivem a věnují se tři vyučovací hodiny jednomu tématu. Téma kyberbezpečí a kyberkriminalita jsou určené pro děti od 5. do 9. tříd. Dva kvalifikovaní lektoři interaktivní formou a prostřednictvím rozlišných pedagogických a výukových metod působí preventivně na třídní kolektiv a žáky samotné. Žáci se nestávají pasivními posluchači, ale aktivně program spoluvytvářejí. Stávají se součástí programu, stejně jako jejich třídní učitel/ka.

Lektoři jsou dětem velmi dobře známí, protože se s nimi setkávají již od 1. ročníků a to většinou 2x ročně. Každý ročník má na výběr několik témat týkajících se rizikového chování – př. šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek (legálních x nelegálních), rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy a jiné. Centrum prevence Cépéčko, Portimo, o.p.s. úspěšně absolvovalo certifikaci programů primární prevence, kterou zaštitovalo MŠMT.

Program primární prevence „Děti v síti“ je určen pro rodiče, učitele a širokou veřejnost. Zprostředkuje zejména rodičům informace o některých rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci.