Projektový den na téma „Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana“


Termín:
čtvrtek 14. března 2019 od 8 do 14 hodin

Vzdělávání a osvěta formou interaktivního projektového dne zaměřeného na aktuální témata. Zdraví, první pomoc, bezpečnost, sociálně-patologické jevy a další se v rámci projektového dne za účasti odborníků  rozpadnou do celkem  17-ti stanovišť,  která žáci školy dle svého výběru navštíví.

Každý z žáků školy musí navštívit minimální stanovený počet stanovišť v rámci projektového dne s tím, že výběr témat, která ho zajímají, bude jeho volbou.

Asociace jako jedno ze stanovišť má připraveny videa s tématikou vnímání varovných signálů a agrese ve školském prostředí.  Co může udělat žák pro bezpečnost své školy bude také jedno z témat připraveného workshopu.

Program celého dne jako inspiraci a ukázku dobré praxe níže zveřejňujeme.  Z Projektového dne přineseme reportáž.

Kde: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola, Bezručova 1312/17, 360 01, Karlovy Vary

PROGRAM – stanoviště:

1. Ukázky sebeobrany – lektoři z České asociace Okinawského karate a kobudo
– délka bloku 30 minut
– každý blok bude rozdělen na teoretickou a praktickou část
– tělocvična

2. Zdravý životní styl – vyhodnocení dotazníků – Mgr. Josef Grosser
– učebna č. 32, bez časového rozvržení

3. Zajišťování veřejného pořádku – program Městské policie Karlovy Vary
– délka bloku 45 minut
– součástí bloku bude ukázka testu na alkohol za pomoci opileckých brýlí
– učebna č. 35

4. Význam pohybu pro zdravý životní styl – Mgr. Eva Hajšmanová, Mgr. Galina Drdová, Mgr. Martina Kokšteinová
– učebna č. 39, bez časového rozvržení

5. Křížem krážem Evropou za zdravím – Mgr. Jurate Kantorová, Mgr. Martina Bayerová, Mgr. Soňa Rajtrová, Mgr. Dagmar Dolejšová, Mgr. Kateřina Růžičková
– komunikace v jazycích anglickém, německém a ruském
– učebna č. 50, bez časového rozvržení

6. Bezpečnost letecké dopravy – Mgr. Eva Hasman, Mgr. Sylva Cieslarová
– komunikace v angličtině
– učebna č. 51, bez časového rozvržení

7. Bezpečné cestování – Ing. Blanka Farková, Ing. Renata Šnajdrová
– délka bloku 60 minut
– cestovní pojištění, systém „DROZD“, cestovatelské informace MZV ČR
– učebna č. 53

8. Dárcovství kostní dřeně – Český národní registr dárců dřeně
– programové bloky budou začínat v 8.30, 10.30 a 12.30
– součástí programu budou testy na zjišťování vhodnosti dárce kostní dřeně
– učebna č. 66

9. Zdravá výživa – Mgr. Eva Šrámková, Mgr. Ladislava Hlušková
– komunikace v češtině i angličtině
– učebna č. 67, bez časového rozvržení

10. Já a bezpečnost mé školy, varovné signály – Asociace Bezpečná škola
– délka bloku 45 minut
– součástí programu budou videa na téma varovné signály a ozbrojený útočník ve škole
– učebna č. 68

11. Sociálně-patologické jevy – Mgr. Jakub Diviš ve spolupráci s doc. PhDr. Janou Miňhovou, CSc., vedoucí katedry psychologie fakulty pedagogické ZČU Plzeň
– programové bloky budou začínat v 8.15, 10.15 a 12.15
– učebna č. 69

12. Zásady první pomoci – MUDr. Miroslav Chlapovič ve spolupráci s Českým červeným křížem
– učebna č. 70, bez časového rozvržení

13. Dárcovství krve – Mgr. Hana Uhrová
– učebna č. 83, bez časového rozvržení

14. Relaxace a jóga – PaedDr. Jana Chyšková, Mgr. Karel Lutzbauer
– umění relaxace, jógové dýchání, jóga prstů – mudry
– délka bloku 45 minut
– učebna č. 73

15. Mozek v akci – filmová projekce
– délka projekce 30 minut
– učebna č. 82

16. Záchrana života v krizových situacích – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
– délka bloku 45 minut
– učebna č. 85

17. Jak na obezitu – Přestaň snít a začni makat! – projekt Lázeňské léčebny Lázně Kynžvart
– délka bloku 60 minut (pouze 1 skupina)
– učebna č. 40

Naplánováno Akce Bezpečná škola Kalendář akcí
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola, Bezručova 1312/17, 360 01, Karlovy Vary Mapa