Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rotava – město s tradicí Asistentů Prevence Kriminality

Publikováno dne: 29. 8. 2018

Pracovních příležitostí pro třítisícové město v okrese Sokolov je minimum. Část občanů proto hledá práci nejen
v rámci Karlovarského kraje, ale především v blízké příhraniční oblasti Saska. Není proto překvapením, že
i Asistenti Prevence Kriminality (APK) odchází za výrazně lépe placenou prací do zahraničí a v rámci výběrových řízení dostávají příležitost noví zájemci.

Stávající sestava osmi APK (pět Asistentek a tři Asistenti) po odchodu dvou Asistentů bude doplněna o nové posily tak, aby oblast bezpečnosti města a veřejného pořádku byla i nadále garantována na požadované úrovni v součinnosti se strážníky městské policie a policisty Obvodního oddělení Policie ČR Rotava. Vzhledem ke značně velké územní působnosti a personální nenaplněnosti obou bezpečnostních složek pracovní vytížení APK je neporovnatelně větší než v jiných městech, což ve svých důsledcích klade zvýšené nároky nejen na pracovní činnost, vícesměnný provoz, služby podle aktuální potřeby, ale i na oblast důvěry, samostatnosti a v neposlední řadě i na oblast sebeovládání a dodržování standardů sociálně situační, komunikační, vztahové prevence a osobní sebekázně každým jednotlivcem.

Stávající bezpečnostní situace a konkrétní projevy cílových skupin, se kterými APK nejčastěji přichází do každodenního kontaktu, proto klade zvýšené nároky na osobní odpovědnost každého člena pracovního týmu. Reakcí na tuto situaci je proto přijetí souboru opatření, jejichž součástí je změna a doplnění stávajících obchůzkových tras, denní vyhodnocování plnění stanovených cílů a z nich odvozených úkolů dne, týdne a měsíce tak jako
i bezprostřední informovanost a vzájemná součinnost strážníků a APK.

V závěru tohoto měsíce obsahem každoměsíční profesní přípravy mimo výše uvedené priority bude mj. i opakované zvýraznění preventivních povinností v oblasti základních standardů bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a specifikace technik předcházení konfliktním, společensky nežádoucím událostem.

Cílem všech těchto opatření je minimalizace profesních, lidských selhání, minimalizace vzniku pracovního úrazu APK a zvýšení pocitu bezpečí občanů města v rámci sociálně situační prevence kriminality.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left