Setkání s manažery a koordinátory prevence kriminality

Od pondělí 13. května do středy 15. května 2019 se uskutečnilo „Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a s krajskými koordinátory prevence Policie ČR“ v zařízení služeb MV v Kašperských Horách.

Hlavní projednávaná témata:

  • Vyhodnocení dotačních programů OPK v roce 2019, příprava na rok 2020
  • Představení nové podoby webu prevencekriminality.cz
  • Prevence kybernetické kriminality, Aktuality, Novinky z prevence Policie ČR, Zaměstnávaní cizinců, průmyslové zóny a bezpečnost
  • Mezinárodní den proti vloupání – 19. 6. 2019
  • Národní preventivní dny – 16. a 17. 10 2019 Brno
  • Zvlášť zranitelné oběti – speciální postup při výslechu, využití videokonference

 

Setkání zahájil ředitel odboru prevence kriminality MV ČR JUDr. Michal Barbořík, který se poté, spolu s JUDr. Tomášem Koníčkem, ujal i moderování jednotlivých bodů programu.

V rámci prvního dne byly vyhodnoceny dotační programy OPK pro rok 2019 a proběhla diskuze k přípravě pro další rok.

Následně byl představen návrh nové podoby internetových stránek www.prevencekriminality.cz. Účastníci byli vyzváni k zaslání případných připomínek k obsahové stránce webu nejdéle do konce května 2019.

Druhý den jednání zazněly v dopoledním bloku příspěvky týkající se prevence kybernetické kriminality. Novinky a důležité informace k tomuto bloku jsou v přiložených odkazech a prezentacích.

V odpoledním bloku proběhlo představení mezinárodního dne proti vloupání (19. června 2019), informace o národních preventivních dnech (16. a 17. října 2019 v Brně), aktuální informace o nastavení prevence u Policie ČR, včetně aktuální akce BESIP. Blok byl uzavřen problematikou průmyslových zón.

 

Závěrečný den jednání patřil v rámci dopoledního bloku příspěvkům odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, konkrétně tématům výslechu zvlášť zranitelných obětí a související změně zákona o odpovědnosti za přestupky.

Na závěr setkání ředitel odboru prevence kriminality JUDr. Barbořík poděkoval všem přítomným za aktivní účast a všem popřál hodně úspěchů v další práci.

Přílohy jsou ke stažení v tomto odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-informace-setkani-s-manazery-a-koordinatory-prevence-kriminality.aspx