Sociální sítě – moderní cesta prevence

Název projektu: Sociální sítě – moderní cesta prevence
Realizátor: Městská policie Nový Jičín
Období realizace projektu: od roku 2014
Místo realizace projektu: Nový Jičín
Oblast preventivní činnosti: community policing
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: facebook.com/mestskapolicienj
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Klein, ředitel Městské policie Nový Jičín, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

V polovině roku 2014 byl založen facebookový profil Městské policie Nový Jičín. Prvotní cíl byl budování dobrého jména MP v očích občanů města. Záhy došlo k rozšíření cílů na využití sociálního média pro preventivní působení na veřejnost. Kromě Public relations článků o činnosti MP začaly být ve větší míře publikovány příspěvky s preventivní tématikou. Zpočátku nebyly vnímány příliš pozitivně, ale s postupujícím časem se situace zásadně změnila a naopak jsou v současné době nejvýraznějším a velmi pravděpodobně i nejúčinnějším hromadným preventivním působením na občany s jejich aktivní účastí v diskusích a komentářích.
Cílem projektu je preventivní působení na občany města Nový Jičín, aby z moderního média a nejlépe nezvyklou a zábavnou formou lépe přijmuli argumenty, které jsou zásadní pro budování bezpečného prostoru k životu a zapojili se sami aktivně do tohoto procesu.

Během projektu byly rozvíjeny formy psaní příspěvků. Na profilu lze nyní nalézt kvízy z ulice, kde veřejnost diskutuje nad tím, jaký přestupek byl spáchán, žádosti o spolupátrání po pachatelích trestných činů, výzvy ke společné účasti na preventivních akcích, nabídky na čipování kol, ale i veršovaný popis krádeže apod. Samozřejmostí jsou čerstvé a doslova on-line informace z terénu (např. uzavírky ulic z důvodu nehod, výskytu roje včel, náledí apod.). Výsledkem tohoto počínání je nejvyšší počet sledujících ze všech stránek MP v ČR, vysoká sledovanost příspěvků a zejména aktivní interakce. Díky zveřejňování odchycených psů došlo k výraznému úbytku jejich převozů do útulku (jsou vrácení majitelům díky sdílení na soc. síti). Naplněn byl i prvotní cíl zvyšování dobrého jména MP Nový Jičín, což lze vysledovat z pozitivních hodnocení veřejnosti.

Díky zařazování obecnějších témat a informací si stránka získává i sledující, kteří bydlí po celé ČR. V případě, že je z reakcí sledujících zjištěn problém nespadající do oblasti MP a bezpečnosti obecně, žádáme o spolupráci příslušné odbory MÚ. Od roku 2016 je projekt rozšířen 1 x měsíčně o událost „Káva s ředitelem“, kde se mohou občané setkat s ředitelem MP a osobně probrat problematiku veřejného pořádku a bezpečnosti.

Díky těmto všem opatřením lze sledovat významné a doložitelné snížení kriminality ve městě, účast veřejnosti na řešení bezpečnostní problematiky, ale třeba i nulová fluktuace strážníků MP, kteří cítí změnu ve vnímání jejich práce občany.

 

Partneři projektu

Město Nový Jičín – sdílení příspěvků, pomoc při propagaci. Všechny ostatní odbory MÚ předkládáním podnětů k řešení, nebo reakcemi na dotazy občanů.

 

Vyhodnocení projektu

V rámci projektu byly stanoveny dvě základní fáze.
1. Získávání aktivních sledujících – pouze organicky (neplacenou formou). Při počtu obyvatel města (25000) byl předpoklad úspěchu cca 5000 sledujících
2. Aktivní zapojování sledujících do diskuze – za úspěch bylo stanoveno 1000 interakcí týdně.

Na začátku projektu byly stanoveny následující kritéria hodnocení, které hodnotí interně ředitel MP a tisková mluvčí ze statistik, které umožňuje facebook:
1. Počet sledujících facebookového profilu MP (2014 – 0 a 2018 – 9381) – výrazně překročeno (nejvíc sledujících mezi MP v ČR)
2. Počet interakcí k příspěvkům – týdně alespoň 1000 interakcí (komentáře, sdílení) – výrazně překročeno, plní se v současné době průměrně na 3000 interakcí týdně. U některých příspěvků i více než 10000 interakcí
3. Zvyšující se počet omezení, která učiní občané na linku 156 se svým požadavkem, námětem, podnětem (2014 – 3800 a 2018 – 4700) – plněno průběžně
4. Snižující se počet stížností na činnost strážníků (2014 – 4, 2015 – 1, 2016 – 2018 – 0)
5. Výrazné snižování kriminality (ze statistik Policie ČR, 2014 – 1013 TČ, 2017 – 716 TČ)
6. Snížení čerpání rozpočtu na odvozy do útulku (2014 – 43 odvozů a 2017 – 17 odvozů, ušetřeno 20000 Kč)

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je přenositelný. Postačí upravit skladbu příspěvků podle bezpečnostní situace a priorit v lokalitě. Každá spolupráce s občany je vítanou možnosti se dozvědět, které oblasti bezpečnosti jsou pro veřejnost důležité, na které se tím pádem mají zaměřit bezpečnostní složky a představitele samospráv. Projekt byl úspěšně prezentován v roce 2018 i odborné veřejnosti na mezinárodní konferenci ředitelů MP v Olomouci.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Veškerá činnost je realizována v pracovní době a nenese sebou další náklady. Finanční náklady byly nulové. Vybavení postačuje připojení na internet, PC, případně notebook a chytrý telefon. Nebylo třeba přijímat nového pracovníka. Je vhodné školení pro případného copywritera (cca 4500,-Kč).