Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018

Publikováno dne: 3. 7. 2018

Ministerstvo vnitra vyhlásilo letošní ročník soutěže o nejlepší projekt prevence kriminality.

Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2018 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma:

Nejlepší projekt prevence kriminality zaměřený na prevenci recidivy a resocializaci pachatelů trestné činnosti.

Do soutěže mohou být nominovány projekty krajů, obcí, Policie ČR či NNO, realizované na místní úrovni nebo celostátní projekty s dopady na místní úrovni. Projekty mohou do soutěže nominovat krajští manažeři prevence kriminality, Policejní prezidium ČR, Probační a mediační služba a Ministerstvo spravedlnosti.

Nominované projekty by měly respektovat priority aktuální Strategie prevence kriminality, měly by být pokud možno originální a inovativní. V rámci projektů by měl být kladen důraz na multioborovou spolupráci. Projekty by měly přinášet komplexní přístup k řešení problematiky a měly by být účinné ve smyslu dopadu na cílovou skupinu (snížení určitého typu kriminality, vlivu na preventivní chování, zvýšení pocitu bezpečí občanů apod.). V neposlední řadě by projekty měly být udržitelné a pokud možno přenositelné do dalších lokalit.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left