Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019

Také v letošním roce Ministerstvo vnitra vyhlásilo soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“. Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2019 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma:

Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech.

Do soutěže mohou být nominovány projekty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, útvarů Policie ČR nebo právnických osob věnujících se prevenci kriminality (např. NNO), realizované na místní úrovni. Projekty mohou do soutěže nominovat krajští manažeři prevence kriminality a útvary Policie ČR. Dovolujeme si upozornit, že zvláštní důraz bude při hodnocení projektů kladen na vyhodnocování dopadů a efektivity realizovaných projektů.
Tři vítězné projekty obdrží cenu. Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou Ministerstvem vnitra popularizovány v rámci výměny dobré praxe. Slavnostní vyhlášení tří nejúspěšnějších projektů proběhne v rámci Národních preventivních dnů 16. a 17. 10. 2019 v Brně.

V přílohách naleznete pravidla soutěže a formulář k přihlášení:

Příloha 1 _Nejlepší projekt 2019_Pravidla soutěže

Příloha 2 _Nejlepší projekt 2019_Formulář

od do
Naplánováno Nejlepší projekt prevence kriminality Novinky
Brno Mapa