Soutěž pro žáky v oblasti bezpečného chování v online prostoru

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet byly stejně jako v předchozích letech spuštěny znalostní soutěže o věcné
ceny pro žáky základních a středních škol. Tyto soutěžní kvízy navazují na vzdělávací materiály (e-learningové lekce a
videospoty) z oblasti sociálních sítí, kyberšikany, kybergroomingu, používání mobilních telefonů apod.. Více informací
o soutěži najdete na www.kpbi.cz, v přiloženém tiskovém zprávě k zahájení soutěže a plakátu k soutěži.
Bezpečné chování v online prostoru nabývá na významu s přesunem výuky ve školách na distanční formu a MV je
potěšeno, že tvorbu znalostních kvízu mohlo v roce 2020 podpořit dotací z Programu prevence kriminality na místní
úrovni částkou ve výši 78 000 Kč.

Plakát

Soutěžní kvíz KPBI

informuje odbor prevence kriminality