Středočeský kraj zahajuje „Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů“

„Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů bude Středočeský kraj realizovat ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. V rámci této informační a vzdělávací kampaně plánuje Středočeský kraj od září uspořádat 13 odborných seminářů,“ sdělil JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011), CSc., radní pro bezpečnost a zdravotnictví. První seminář se uskuteční 10. září 2018 v Praze v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11.

Termínem měkké cíle se označují objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti závažným násilným a teroristickým útokům. Semináře mají za cíl šířit povědomí o ochraně měkkých cílů, jejich důležitosti a smyslu. Informačně budou zaměřeny na témata: definice pojmu „měkký cíl“, jejich kategorizaci a specifikaci, konkrétní příklady, odkazy na již vydané metodiky v dané oblasti; seznámení s příklady útoků na měkké cíle z minulosti a vyvození závěrů a poučení pro konkrétní měkké cíle s využitím video ukázek; ochrana měkkých cílů z pohledu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje; možnosti ochrany měkkých cílů s využitím neinvestičních a investi��ních prostředků, (lidé chrání lidi, systém USB – uteč, schovej se, bojuj, technické prostředky zabezpečení); seznámení s normou CSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a bezpečnostními audity dle této normy; příklady dobré praxe v dané oblasti měkkých cílů – informace o projektu „Ozbrojený útočník ve škole“; informace o dotačním programu MV na ochranu měkkých cílů atd.

„Semináře jsou určeny především pro zástupce samospráv, tj. starosty, radní a zastupitele, dále pro zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pracovníky škol a školských zařízení, správce budov a veřejných prostranství, organizátory akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, zástupce Policie ČR, zaměstnance obecní policie a další složky IZS,“ informoval JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro bezpečnost a zdravotnictví.

Semináře jsou pro účastníky zcela zdarma. Přihlásit se lze na: https://www.visk.cz/akce-urednik/3801A51 .

Termíny jednotlivých seminářů včetně přihlašování lze nalézt na http://bezpecnystredoceskykraj.cz/prevence-kriminality/kampan-ochranu-mekkych-cilu/

Zdroj: Středočeský kraj