Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

11. července 2022 se v Praze uskutečnilo neformální setkání ministrů vnitra zemí EU. Ministři jednali o bezpečnostních dopadech války na Ukrajině nebo o posílení boje proti sexuálnímu zneužívání dětí.

NefEU2022_cz_predsednictvi_-_logo_1.jpgormální setkání se v Praze konalo v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Prvním bodem jednání byly hrozby pro vnitřní bezpečnost vyplývající z ruské války proti Ukrajině. Této diskuse se zúčastnili i ministři vnitra Ukrajiny a Moldavska. Současná situace v důsledku ruské agrese na Ukrajině má za následek nejen uprchlickou vlnu do Evropské unie a vnitřní vysídlení, ale zároveň ovlivňuje i vnitřní bezpečnost členských států Evropské unie. Ministři diskutovali o potřebě úzké spolupráce s ukrajinskými a moldavskými úřady a také společně projednali možnosti pomoci těmto zemím při zvládání zvýšených bezpečnostních rizik.

Členské státy EU, Ukrajina a Moldavsko by si proto měly systematicky vyměňovat údaje o vyšetřování obchodování s lidmi, padělání dokumentů, praní špinavých peněz, obchodování se zbraněmi, organizované majetkové trestné činnosti a dalších typů trestné činnosti či o hybridních hrozbách souvisejících s válkou na Ukrajině. Důležitou roli ve sdílení informací s Ukrajinou a Moldavskem by měly mít Europol, Frontex a Eurojust.

"Ruská agrese proti Ukrajině má jasný dopad na bezpečnost zemí EU. Systematická výměna informací nám může pomoci k tomu, aby se naše bezpečnost nezhoršila. Naše pomoc okolním státům i Ukrajině je i investice do bezpečnosti nás všech," uvedl ministr vnitra České republiky Vít Rakušan.

Druhým zásadním tématem tohoto ministerského zasedání bylo posílení prevence a boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, zejména v souvislosti s návrhem nařízení předloženým nedávno Evropskou komisí. Toto nové nařízení má nastavit jednotná pravidla pro poskytovatele online služeb tak, aby měli například povinnosti týkající se odhalování nebo oznamování.

"Chránit naše děti je priorita číslo jedna. Na internetu je až 750 tisíc pachatelů obchodujících se zneužíváním dětí, proto je potřeba dotáhnout do konce nařízení, které nastaví jednotná pravidla v on-line prostředí," dodal Vít Rakušan. Nový legislativní rámec navržený Evropskou komisí by měl umožnit lepší prevenci a postih sexuálního zneužívání dětí. V každém členském státě by dle návrhu Komise měl být stanoven koordinační orgán, který bude zodpovědný za uplatňování a prosazování nařízení a za zajištění koordinace na vnitrostátní úrovni. Součástí návrhu nařízení je i vytvoření Centra EU proti pohlavnímu zneužívání dětí.

Mezi další projednávaná témata patřila interoperabilita informačních systémů EU a také další postup při projednávání reformy azylové a migrační politiky EU.

Na tomto setkání byla též oficiálně spuštěna podpůrná platforma Evropské unie na podporu Moldavsku, která má za účel prohloubit spolupráci mezi EU a Moldavskem v oblasti bezpečnosti a správy hranic. Na projektu se přímo v Kišiněvu budou podílet orgány EU a Moldavska, včetně zástupců Frontexu, Europolu či moldavské policie. Podpora se zaměří primárně na témata související s pašováním migrantů, obchodováním se střelnými zbraněmi, obchodováním s lidmi, kyberkriminalitou a pašováním drog.

Kromě ministrů vnitra členských států EU se jednání zúčastnili také evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson, představitelé schengenských přidružených zemí, ministři vnitra Ukrajiny a Moldavska, zástupci Evropského parlamentu  a agentur EU.

Převzato z webu mvcr.cz (https://www.mvcr.cz/clanek/ministri-vnitra-zemi-eu-v-praze-jednali-o-dopadech-valky-na-ukrajine-i-o-boji-proti-sexualnimu-zneuzivani-deti.aspx).

informuje redakce OPK MV

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left