Učitelské noviny: „Umíte rozeznat varovné signály?“

Velmi zajímavý článek věnující se bezpečnosti ve školách s názvem „Umíte rozeznat varovné signály?“ s podtitulem „Kurzy řešení amokové situace vybírejte s rozmyslem“ zpracoval Radmil Švancar v Učitelských novinách č.7 / 2024. Autor zde mapuje možnosti efektivního zajištění bezpečnosti škol z různých pohledů, zmiňuje rizika na první pohled jednoduchých řešení, která nemusí vždy přinést požadovaný výsledek. V článku popisuje aktivity MŠMT a MV v této oblasti a velký prostor se vyjádřit k aktuálně velmi sledované problematice dostal v článku i Ing. Libor Sladký, prezident   Asociace bezpečná škola.

Autor v textu zmiňuje jako užitečnou pomůcku pro školy  také  Normu ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ a dále odkazuje na publikaci „Manuál bezpečné školy“ – v elektronické podobě ke stažení  ZDE. Na tvorbě těchto dvou materiálů se podílel i Odbor prevence kriminality MV. Informace k problematice bezpečnosti škol a dalších měkkých cílů jsou také na webu Policie ČR .

Text celého článku je ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára