Upozornění pro obce: (Ne)správná praxe při pronájmu radarů

Ministerstvo vnitra v posledních týdnech řešilo případ, kdy městská policie Města Varnsdorf využívala k měření rychlosti vozidel radar, který si město pronajalo od soukromé firmy. Město Varnsdorf v tomto případě rozhodlo o uzavření smlouvy v rozporu se zákonem a Ministerstvo vnitra muselo vůči jeho rozhodnutí uplatnit dozorová opatření podle zákona o obcích.

 

Vzhledem k tomu, že využívání radarů je mezi obcemi a městy rozšířené, vypracovalo Ministerstvo vnitra pro obce podpůrný materiál. Dokument ve vztahu k zákonu o silničním provozu shrnuje, jaké postupy jsou při uzavírání nájemních smluv v souladu, a jaké v rozporu se zákonem.

 

Více zde.