Úspěšný rok asistentů prevence kriminality v Jeseníku

Od března minulého roku působí u městské policie Jeseník čtyři asistenti prevence kriminality. Práci asistentů kladně ohodnotil ředitel jesenické městské policie Miroslav Táborský. Ten uvedl, že se díky jejich přítomnosti snížil počet výjezdů městské i státní policie.

Od března minulého roku působí u městské policie Jeseník čtyři asistenti prevence kriminality. Město na projekt s názvem „Asistenti prevence kriminality ve městě Jeseník“ pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006105 získalo finanční prostředky z Evropské unie.

Asistenti prevence kriminality se osvědčili při organizaci akcí pořádaných městem, městskou policií nebo školami. Aktivně se podíleli na hladkém zahájení lázeňské sezóny a průběhu mnoha dalších akcí ve městě. Mezi takové události patří například školní akce „Táhneme za jeden provaz“ a dětský orientační běh, sportovní dny či mezinárodní festival dechové hudby veteránů. Asistenti dále spolupracují s Policií ČR při kontrolách na alkohol a psychotropní látky a na preventivně bezpečnostních akcích. Se strážníky městské policie spolupracují při činnosti operátora městského kamerového systému a účastní se besed v mateřských a základních školách. V mateřských školách jsou už dnes asistenti schopni vést samostatně besedu na téma dopravní bezpečnosti. Jeseničtí asistenti také reagují na konkrétní podněty a žádosti občanů města, řeší sousedské spory, komunikují s osobami bez přístřeší či závislými a poskytují informace místním i zahraničním turistům. Podílí se tak na zvyšování pocitu bezpečí obyvatel, a to nejen v oblastech ohrožených sociálním vyloučením.

Práci asistentů kladně ohodnotil ředitel jesenické městské policie Miroslav Táborský. Ten uvedl, že se díky jejich přítomnosti snížil počet výjezdů městské i státní policie. Asistenti jsou pozitivně vnímáni a hodnoceni také samotnými obyvateli lázeňského města a turisty, kteří je při jejich práci mohou potkat v ulicích.

Asistenti prevence kriminality jsou pracovníci, kteří dobře znají prostředí města a s jejich obyvateli umí vhodně komunikovat. Často tak předcházejí konfliktním situacím a umí účinně zasáhnout dříve, než je potřeba zásahu městské, případně státní policie. Asistenti jsou vnímáni především jako preventivní složka působící při zabezpečování veřejného pořádku v součinnosti se strážníky městské policie. Jsou odborně vedeni mentorem, který je nezbytnou a velmi důležitou součástí úspěšnosti projektu. Mentor dohlíží na výkon jejich činnosti a zároveň jim předává své zkušenosti z práce v terénu a dohlíží na jejich pravidelné proškolování.