Úvodní konference projektu Domovník – preventista

Úvodní konference k projektu Domovník – preventista se konala v rámci realizace klíčové aktivity č. 06 – Osvěta
v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou a komunikační a informační opatření projektu a zároveň se jednalo o propojení dalších dvou klíčových aktivit, které souvisí se zahájením projektu. Jedná se o Nastavení kvalifikačním standardů pro novou pracovní pozici Domovník – preventista a přípravu podkladů pro zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání a Definování podmínek a kritérií pro výběr obcí a jejich výběr pro pilotní ověření nově zaváděné pracovní pozice Domovník – preventista (KA č. 03 a KA č. 04 projektu).

Úvodní konference se konala ve středu 26. dubna 2017 v Olomouci, Smyslem a cílem konference bylo představení projektu zástupcům měst a obcí, městským či obecním policiím, zástupcům krajských úřadů a zástupcům Agentury pro sociální začleňování. Setkání však mělo ještě jeden velmi důležitý cíl, a to vyzvat města a obce k této aktivitě
a nabídnout jim možnost zapojit se do projektu a pomoci vytvářet pravidla, kritéria a podmínky pro vznik nové pracovní pozice Domovník – preventista. Realizační tým ve složení projektový manažer, věcný gestor a asistent projektu účastníky se vším seznámil, ochotně odpovídal na řadu dotazů týkajících se praktické realizace projektu přímo v obci a zmapoval předběžný zájem obcí o účast v projektu.

Zájem obcí o účast v projektu podpořil rovněž ředitel Agentury pro sociální začleňování (ASZ) Mgr. Radek Jiránek, který ve své prezentaci představil přítomným vizi ASZ v této oblasti. Na základě svých dosavadních zkušeností
s Domovníkem – preventistou plně podpořili realizaci projektu i manažeři prevence kriminality Mgr. Michal Poláček z Olomouckého kraje a Mgr. David Pěntka z města Orlová.

Účastníky konference byli lidé působící napříč celým spektrem v oblasti prevence kriminality – krajští manažeři prevence kriminality, ředitelé městských/obecních policií, zástupci městských a obecních úřadů, lokální konzultanti ASZ. Poprvé v historii realizace projektů ESF OPZ se konference zúčastnili i zástupci jednoho
z poskytovatelů dotace – Ministerstva práce a sociálních věcí.

Všechny informace pro zájemce o projekt Domovník – preventista a fotografie z konference jsou k dispozici v prezentacích na tomto odkaze.