Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Úvodní setkání „Domovníků - preventistů“ a zástupců zapojených obcí k realizaci projektu

Publikováno dne: 9. 1. 2018

reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 proběhlo v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné setkání všech vybraných Domovníků – preventistů a jejich koordinátorů nebo odborných garantů.

Setkání bylo rozděleno na dvě části. Kdy první část byla určena všech posluchačům a obsahovala seznámení s
dosavadním vývojem projektu a plánovanými aktivitami pro letošní rok.

V druhé části došlo k rozdělení posluchačů, a sice na Domovníky – preventisty a zástupce zapojených obcí. Domovníků – preventistům se věnovala společnost Circle Education s.r.o., vítězný dodavatel výběrového řízení, která je seznámila s připravovaným vzděláváním, s jejich právy a povinnosti na pracovních pozicích Domovník – preventista, s tím, co se od jejich práce očekává, co se v průběhu nadcházejících 24 měsíců naučí apod.

Zástupcům zapojených obcí se věnoval realizační tým projektu, který vysvětloval a řešil veškerá úskalí spojená s úspěšnou realizací a administrací projektu, jak po věcné, tak i po finanční stránce.

Setkání se ukázalo jako velice přínosné pro všechny zúčastněné. Ve své podstatě znamenalo výměnu dosavadních zkušeností s prací s Domovníky – preventisty, se zpracováváním administrativy související s realizací projektu i vzájemné seznámení se všech Domovníků – preventistů.

Zároveň tak děkujeme všem účastníkům setkání za jejich aktivní účast po celou dobu setkání.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left