Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 5. 3. 2019

Název projektu: V nebezpečí bezpečně
Realizátor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Období realizace projektu: od roku 2015
Místo realizace projektu: Olomoucký kraj
Oblast preventivní činnosti: prevence trestné činnosti páchané na seniorech, internetové podvody, doprava, majetková trestná činnost
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
Kontakt: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, e-mail: [email protected]

Popis projektu

Jedná se o preventivně osvětový desetidílný pořad určený pro širokou veřejnost. Je pojat lehce vstřebatelnou formou v podobě komiksového zpracování. Obraz je doprovázen slovem – komentářem. Na závěr každého dílu je vyústění děje v upozornění a rady pro diváky. Témata jednotlivých dílů jsou zaměřena na rizika spojená s uzavíráním půjček, trestnou činnost páchanou na seniorech, majetkovou trestnou činnost v souvislosti se smyšlenými legendami, krádeže vloupáním do bytů a domů, krádeže věcí z vozidel, krádeže během nakupování, loupežná přepadení na ulici, internetové podvody a na problematiku bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu.

Seznam dílů pořadu:
1. Vloupání do bytu
2. Nemilý návštěvník
3. Přepadení na ulici
4. Faktury a výhry
5. Cyklisté v silničním provozu
6. Nákupy přes internet
7. Zvoní telefon
8. Půjčky a splátky
9. Věci k nezaplacení
10. Doprava a chodci

Hlavním cílem této aktivity je oslovit diváky (širokou veřejnost) a poradit, jak se zachovat, když se stanou obětí protiprávního jednání, nebo jak se vyvarovat možnému nebezpečí. Příběhy pořadu vychází z případů, kterými se Policie ČR zabývá takřka každý den.

Partneři projektu

Do realizace projektu je zapojeno Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a TV Morava s.r.o.

TV Morava s.r.o. – úloha v rámci projektu:
- výroba pořadu a finanční spoluúčast
- vysílání pořadu v rámci 24hodinového regionálního vysílání této stanice v Olomouckém kraji – příjem stanice prostřednictvím DVB-T (antény) a kabelové televize
- výroba a vysílání internetové podoby pořadu na webových stránkách v on-line vysílání televizní stanice
- zpřístupnění jednotlivých dílů na webových stránkách www.tvmorava.cz v sekci „Pořady“, oddíl „V nebezpečí bezpečně“ (dostupné zde)

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – úloha v rámci projektu:
- finanční spoluúčast
- návrhy obsahu jednotlivých dílů, spolupráce na vytváření scénářů každého dílu
- umožnění vytváření záběrů s policejními hlídkami, policejních činností techniky apod.
- zajištění ilustračních fotografií
- využívání pořadu při preventivní, osvětové činnosti (přednášky na školách, pro seniory apod.), promítání pořadu na interaktivních obrazovkách v místech přístupných veřejnosti v budovách městských úřadů, magistrátů
- zpřístupnění všech dílů pořadu na intranetu pro policisty zabývající se mj. i prevencí kriminality v rámci všech organizačních článků krajského ředitelství (dostupné zde)

Vyhodnocení projektu

Důležitým a stěžejním měřítkem při hodnocení dopadů/přínosů tohoto projektu je statistika kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Při porovnání konkrétních druhů kriminality, na které se zaměřují jednotlivé díly pořadu, došlo k markantnímu poklesu v roce 2016 oproti roku 2015 (viz příloha č. 2). Ke snížení kriminality jistě přispěl i tento projekt a také další preventivních opatření, které policie má k dispozici a využívá je při své činnosti. Televize a televizní vysílání vůbec, hraje významnou roli v osvětě celé populace. Regionální vysílání pak hraje důležitou roli v daném regionu, diváky více zajímá, co se děje v daném okrese, resp. kraji.

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je využitelný i v jiných lokalitách, mimo Olomoucký kraj.

Finanční náklady a zdroje financování

Celková cena za výrobu, vysílání a zpřístupnění na webu včetně DPH 21% činila 150.000,00 Kč.
Plnění ceny včetně DPH 21%:
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – 59.990,00 Kč
- TV Morava s.r.o. – 90.010,00Kč

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left