V Ústí nad Labem proběhl seminář k obchodování s lidmi

V úterý 17. dubna 2018 se na Krajském úřadě Ústeckého kraje konal seminář k problematice obchodování s lidmi. Akci, která byla již třetí ze série seminářů na téma obchodování s lidmi, zorganizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR a Krajskými úřady.

Předchozí dva semináře proběhly v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Cílem bylo seznámení s problematikou obchodování s lidmi a možnostmi pomoci obětem této trestné činnosti. V dopolední části proběhly prezentace Ministerstva vnitra, policií vyšetřovaných případů a prezentovány byly také informace o situaci v daném kraji z pohledu styčného důstojníka pro menšiny. Odpolední část byla zaměřena na poznatky specializované nevládní neziskové organizace a mezivládní organizace věnující se obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Probírána byla terénní práce v této oblasti, možnost identifikace obětí, zásady bezpečného cestování do zahraničí a možností podpory při návratech do vlasti.

Podnětem pro realizaci seminářů byla Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2016 až 2019, která si mimo jiné klade za cíl navázání spolupráce s aktéry působícími v sociálně vyloučených lokalitách. Semináře, které proběhly v Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem, naplňují tento úkol a pomáhají vytvořit síť kontaktů v oblasti boje proti obchodování s lidmi. V rámci semináře byla účastníkům bezplatně distribuována publikace „Příručka pro pomoc obětem“. Elektronickou verzi publikace, stejně jako průběžně aktualizované informace o problematice obchodování s lidmi lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Popis určení semináře a ukázku programu naleznete zde.

Kontakt:
odbor prevence kriminality MV ČR
e-mail: [email protected]
Tel.: 974 832 255

Ukázka náplně a programu semináře