Ve Valašském Meziříčí se řešila bezpečnost dětí ve školách

V úterý 21. května se ve Valašském Meziříčí uskutečnil odborný seminář s názvem Bezpečnost škol a školských zařízení. Kromě pedagogů z regionu se semináře zúčastnili a přednesli příspěvky odborníci na problematiku zabezpečení škol a školských zařízení a zástupci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

TZ_19_05_22_bezpečnost na školách