Verbální napadení pedagoga žákem ve škole není nic ojedinělého

Asociace bezpečná škola zveřejnila další  výsledky ze svého anketního šetření. Otázka č. 8 se tentokrát týkala verbální či slovní agrese. Ve 30 % škol, které se zapojili do dotazníkového šetření, se v posledních 3 letech odehrálo verbální napadení pedagoga žákem, v 8 % škol došlo dokonce k napadaní fyzickému. Podrobnější informace jsou v přiloženém odkazu   ZDE 

informuje OPK a ABŠ