Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vstupní vzdělávání Domovníků – preventistů

Publikováno dne: 28. 2. 2018

V lednu 2018 nastoupili domovníci – preventisté na svá pracovní místa ve vytipovaných lokalitách, bytových domech nebo ubytovnách. Jednou z částí projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723, je klíčová aktivita č. 05 s názvem Zaměstnávání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů – vstupní, průběžné vzdělávání a supervize.

V lednu 2018 nastoupili domovníci – preventisté na svá pracovní místa ve vytipovaných lokalitách, bytových domech nebo ubytovnách. Od svých gestorů a prostřednictvím společného setkání, které se konalo rovněž v lednu t.r. , se dozvěděli základní informace o svém působení. Získali informace o tom, co se od nich očekává a jakým způsobem mají v určitých situacích reagovat. Ale teprve až konkrétní vzdělávací témata a okruhy vzdělávání domovníky – preventisty skutečně připraví na výkon této pracovní pozice. Jako první je čeká tzv. vstupní vzdělávání.

Během února t.r. se uskutečnilo první vstupní vzdělávání. Lektoři postupně navštívili zapojené obce a proškolili domovníky - preventisty. Na některých místech využili situace a vstupního vzdělávání se zúčastnili i asistenti prevence kriminality. Působení asistentů v lokalitě bylo jednou z podmínek vstupu do projektu a asistenti s domovníky – preventisty aktivně spolupracují. Jejich společné proškolení a zároveň vyjasnění si kompetencí, bylo jen ku prospěchu věci. Zároveň lektoři s domovníky – preventisty prošli „jejich“ lokality (domy, ubytovny), kde domovníci – preventisté působí a vyslechli si, co domovníky – preventisty v jejich lokalitách nejvíce trápí a s čím potřebují pomoci. Tento postup byl zvolen i z důvodu vhodnosti a přiměřenosti obsahu dalšího vzdělávání v průběhu následujících 2 let.

Realizace této klíčové aktivity a to především její vzdělávací a supervizní část, je jedním z podkladů pro vytvoření této nové pracovní pozice v Národní soustavě povolání a následně stanovení klasifikačních a hodnoticích kritérií pro Národní soustavu kvalifikací. Se zanesením pracovní pozice Domovník – preventista do obou soustav souvisí mimo jiné i velice aktivní evaluační činnost. Nejen z výběrových řízení, konaných v loňském roce, ale i ze vstupního vzdělávání získává evaluátorka množství informací, potřebných právě pro uskutečnění hlavního cíle projektu.

Ze vstupního vzdělávání přinášíme několik fotografií.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left