Výměna dobré praxe domovníků – preventistů

V rámci realizace projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, se ve dnech 5.-6. 11. 2018 uskutečnilo setkání účastníků projektu se zástupci obcí
a realizačního týmu MV ČR. Celé znění tiskové zprávy ze setkání účastníků najdete zde. Prezentace ze setkání na téma Výměna dobré praxe v rámci projektu „Domovník – preventista” naleznete na tomto odkaze.