Výsledky národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra udělilo 13. listopadu 2018 v rámci Konference dobré praxe ceny pro nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN), jež je mezinárodní platformou propojující místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality. ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zástupce. Členské státy do soutěže nominují po jednom projektu prevence kriminality na dané téma. Projekt, který zvítězí v evropském finále, získá 10 000 EUR.

Letošní ECPA je organizována v režii rakouského předsednictví EUCPN, které stanovilo jako téma roku 2018 „community policing“. Pojem „Community Policing“ nemá jednotnou definici, ani jednotný obsah. Jedná se spíše o filozofii než taktiku nebo nějaký konkrétní a přesně definovaný přístup. „Community Policing“ nejčastěji chápeme jako policejní práci orientovanou na službu veřejnosti a ve spolupráci s veřejností. „Community Policing“ tak může mít v praxi řadu různých podob a může být realizována řadou nejrůznějších aktivit a opatření.

Za Českou republiku byl do soutěže přihlášen vítěz národního kola ECPA 2018, projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeským krajem. Celkem se v České republice do výzvy zapojilo 6 projektů, které vyhodnotila odborná komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR a krajských manažerů prevence kriminality. Na druhém místě se umístil projekt „Okrskář roku“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a na třetím místě projekt Policie ČR „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“. Nominační formuláře všech přihlášených projektů naleznete zde.

Evropské finále soutěže ECPA 2018 proběhne ve dnech 6. prosince 2018 v rámci konference pořádané Evropskou sítí prevence kriminality a rakouským předsednictvím Rady EU.