Výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018

Ministerstvo vnitra udělilo 13. listopadu 2018 v rámci Konference dobré praxe ceny nejúspěšnějším projektům soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

Soutěž o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím odboru prevence kriminality. Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Poprvé byla soutěž vyhlášena v roce 2011. Od roku 2017 se jedná o cenu Ministerstva vnitra a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Pro rok 2018 bylo zvoleno téma: Nejlepší projekt prevence kriminality zaměřený na prevenci recidivy a resocializaci pachatelů trestné činnosti.

Celkem se do soutěže zapojilo 5 projektů, které vyhodnotili členové Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality. Absolutním vítězem se stal projekt „Nová šance, jak překročit minulost“, jehož realizátorem je RUBIKON centrum. Na druhém místě se umístil projekt „Z kruhu ven“ organizace Ratolest Brno a na třetím místě projekt „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ Společnosti podané ruce. Nominační formuláře všech přihlášených projektů naleznete zde.

Téma „Prevence recidivy a resocializace pachatelů trestné činnosti“ patří mezi stěžejní priority v oblasti prevence kriminality, které jsou ukotveny i ve Strategii prevence kriminality v České republice, stejně jako i ve strategických dokumentech dalších resortů, zejména Ministerstva spravedlnosti.

Počty recidivistů mezi pachateli trestné činnosti přesahují 50% hranici, v případě majetkové trestné činnosti i 60 %. A existují i takové druhy trestné činnosti, kde recidivisté tvoří 80 % všech pachatelů, např. u krádeží věcí z automobilů. V případě zastoupení recidivistů mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody jsou pak tato čísla ještě vyšší. Když byly analyzovány trendy před přijetím aktuální Strategie prevence kriminality, bylo zjištěno, že zastoupení recidivistů mezi pachateli neustále rostlo (v roce 2000 činili 30 %). Na jedné straně byla pozitivní zpráva, že klesalo zastoupení i počty prvopachatelů, na druhou stranu rostoucí počty v recidivě ukazovaly, že dosavadní systém práce s pachateli trestné činnosti a jejich resocializace spíše selhávají. Proto se toto téma stalo jednou z hlavních priorit Republikového výboru pro prevenci kriminality i v něm zastoupených resortů.