Výsledky z ankety „Agrese ve školách a školských zařízeních“

Asociace bezpečná škola společně s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra plánovala v březnu 2020 uspořádat seminář na téma „Agrese rodičů a dětí jako bezpečnostní riziko pro školu“. O seminář byl obrovský zájem a přihlašovací kapacita byla vyčerpána během jediného dne. Bohužel seminář se kvůli protiepidemickým opatřením nepodařilo uspořádat ani v náhradním zářijovém termínu. Na semináři měly být představeny výstupy z ankety k bezpečnosti ve školách v ČR. Ankety se zúčastnilo téměř 600 škol a školských zařízení a výsledky ankety Asociace bezpečná škola bude na svém webu nyní průběžně zveřejnovat ZDE

informuje OPK