Zástupci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Poslankyně Pavla Golasowská hostila dne 26. června 2019 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odbornou veřejnost v rámci meetingu pod názvem „Obětem domácího násilí pomůže mobilní aplikace Bright Sky“.

Setkání se uskutečnilo ve spolupráci se zástupci Nadace Vodafone Česká republika, neziskové organizace ROSA (garant české verze aplikace) a odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, kteří průběh implementace aplikace Bright Sky pro Českou republiku
na meetingu představili.

Česká republika je tak první zemí v rámci Evropské unie, kde bude projekt prostřednictvím Nadace Vodafone ČR přizpůsoben pro české uživatele.

Projekt vznikl ve Velké Británii ve spolupráci s britskou charitativní organizací Hestia.
Je změřen na prevenci a pomoc obětem a jejich blízkému okolí pří řešení domácího a dalších forem násilí prostřednictvím nových moderních technologií.

Rozšířen by měl být celkem do 27 států. Kromě České republiky a Velké Británie bude aplikace dále uvedena také např. v Irsku, Itálii, Maltě, Portugalsku a Rumunsku.

Zástupcům Policie ČR, Úřadu vlády i dalších expertních organizací byla aplikace Bright Sky představena již v Praze na Mezinárodní dni žen (8. 3. 2019), a to samotným spoluautorem aplikace, britským policistou Johnem Liversidge.

S fyzickým nebo sexuálním násilím od současného nebo bývalého partnera se podle Evropské agentury pro základní práva setkala každá pátá Češka. Rovněž z těchto důvodů se zástupci ministerstva vnitra rozhodli tento projekt v České republice aktivně podpořit.