Zkušenosti z práce domovníků v prvních městech projektu

Pilotní projekt prevence kriminality „Domovník – preventista“ byl spuštěn z dotací MV v roce 2013 celkem v pěti místech ČR. Spočívá v opatřeních, která mají zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v problémových bytových domech, posílit osobní odpovědnost jejich obyvatel za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit a upevnit správný režim obývání domů. První zkušenosti s fungování projektu přináší následující reportáž.