14. Kongres OSN k prevenci kriminality a trestní justici už je minulostí

14. Kongres OSN k prevenci kriminality a trestní justici v japonském Kjótu, o jehož konání jsme vás informovali v předchozích článcích, skončil v pátek posledními diskusemi a on-line setkáními, zejména však přijetím závěrů k tématům plenárního zasedání a odborných komisí kongresu:

·         Komplexní strategie prevence kriminality směrem k sociálnímu a ekonomickému rozvoji

·         Integrované přístupy k výzvám, kterým čelí systém trestní justice

·         Multidimensionální přístupy vlád k podpoře právního státu, mimo jiné zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny; budování účinných, odpovědných, nestranných a inkluzivních institucí; a zvážení sociálních, vzdělávacích a dalších příslušných opatření, včetně podpory kultury zákonnosti při respektování kulturních identit, v souladu s deklarací z Dohá

·         Mezinárodní spolupráce a technická pomoc při prevenci a řešení všech forem trestné činnosti: a) terorismus ve všech jeho formách a projevech; b) nové a nastupující formy trestné činnosti

·         Prevence kriminality založená na důkazech (evidence-based): statistiky, ukazatele a hodnocení na podporu úspěšné praxe

·         Vzdělání a zapojení mládeže jako klíč ke společnostem odolným vůči trestné činnosti

·         Snižování trestní recidivy: identifikace rizik a vývoj řešení

·         Aktuální trendy v trestné činnosti, nedávný vývoj a nastupující řešení, zejména nové technologie jako prostředky a nástroje proti trestné činnosti.

Na závěrečné video z kongresu se můžete podívat  >ZDE<

Všechny výše zmíněné dokumenty, včetně již dříve přijaté Kjótské deklarace, pak naleznete  >ZDE<

informuje OPK