20. výročí založení Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN)

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) slaví 28. května 2021 již 20 let od svého založení. Cílem sítě je propojit místní, národní a evropskou úroveň prevence kriminality a rozšiřovat znalosti a praxi v oblasti prevence kriminality mezi členskými státy EU.

V roce 2020 EUCPN přijala novou víceletou strategii na léta 2021-2025. Strategie poskytuje zastřešující rámec, který zajistí, aby činnost EUCPN odrážela potřeby prevence kriminality a aby její činnost byla podporována účinnou vnitřní strukturou, která přijímá proaktivní přístup k plánování a podporuje vhodné a účinné pracovní postupy.

EUCPN je přínosná zejména jakožto platforma, kde dochází ke sdílení dobré praxe. Propojuje preventisty napříč EU, sdílí materiály evropských organizací týkající se prevence kriminality. Na svých internetových stránkách vytvořila knihovnu materiálů, kde si podle tématu lze vybrat různé materiály, ať už vytvořené přímo EUCPN nebo právě sdílené členskými státy. V knihovně lze nalézt projekty prevence kriminality, které byly úspěšné v rámci Evropské ceny prevence kriminality a další iniciativy členských států, výzkumy, preventivní kampaně a politiky jednotlivých států v boji proti různým druhům kriminality. Určitou nevýhodou je, že materiály jsou v angličtině. Nicméně, vzhledem k tomu, že se EUCPN snaží praktikům přiblížit, pracuje na překladu materiálů do všech národních jazyků členských států. V současné době se tak děje alespoň v rámci shrnutí toolboxů k jednotlivým tématům, což je přínosné pro rozhodnutí, zda je materiál pro mne vhodný a zda stojí za úsilí jej nechat přeložit pro svou další činnost.

Doporučujeme navštívit stránky EUCPN a přihlásit se k odběru novinek, případně EUCPN sledovat na sociálních sítích Facebook nebo Twitter, kde EUCPN sdílí zajímavý obsah týkající se prevence kriminality.

informuje redakce OPK