Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Práce s oběťmi trestných činů je velmi citlivou a složitou problematikou. Každý trestný čin je unikátní a každá oběť čelí jiným překážkám a problémům, o to více pochází-li z některé rizikové skupiny, které považujeme za zvlášť zranitelné (např. senioři, děti, oběti sexuálního násilí). Od července do prosince roku 2022 byla Česká republika předsedající zemí EUCPN a jako své hlavní téma v oblasti prevence kriminality si zvolila právě práci se zvlášť zranitelnými oběťmi.

Cílem CZ PRES byla výměna zkušeností a dobré praxe zejména v oblastech včasné identifikace obětí trestných činů (zejména zvlášť zranitelných), prevence jejich sekundární viktimizace a opětovné viktimizace a zvýšení motivace k oznamování protiprávních činů a s tím spojené snižování latence kriminality.

Nový toolbox

Během posledních měsíců pracovalo CZ PRES spolu se sekretariátem EUCPN na tzv. toolboxu, který představuje soubor nástrojů pro práci s vysoce ohroženými skupinami obětí. Tento toolbox byl právě publikován na webu EUCPN, a to i v českém jazyce. Soustředí se především na prevenci opakované a sekundární viktimizace a podává teoretický přehled problematiky v kombinaci s praktickými informacemi a příklady dobré praxe z celé Evropské unie.

První kapitola se věnuje identifikaci skupin a osob, které lze považovat za vysoce ohrožené oběti. Druhá kapitola pojednává o tom, jakou roli může při prevenci sekundární viktimizace sehrát přístup zaměřený na oběť a spolupráce mezi různými zapojenými aktéry. Závěrečná kapitola představuje strategii pro narušení bludného kruhu opakované viktimizace skrz podporu nahlašování trestných činů, úspěšné přesměrování obětí na další podpůrné služby a pomoc obětem během soudního řízení.

Konference nejlepší praxe a Evropská cena prevence kriminality

CZ PRES také ve dnech 8. a 9. prosince 2022 v Praze uspořádalo Konferenci nejlepší praxe a předávání Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) na téma práce se zvlášť zranitelnými oběťmi. Na konferenci byly prezentovány nejlepší projekty z každého členského státu Evropské unie.

Vítězným projektem se stal švédský projekt „Risk Reduction Intervention“ (Intervence ke snížení rizika). Tento projekt prezentoval metodu motivace pachatele k zastavení trestné činnosti propojující posouzení individuálních rizik, rozhovory s pachateli a ochranu obětí. Na druhém místě se umístil nizozemský příspěvek „HackShield Future Cyber Heroes“. HackShield je vzdělávací hra, která školí děti ve věku od osmi do dvanácti let, aby chránily sebe a své prostředí před nebezpečími online světa. Na třetím místě skončil dánský projekt „Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence“ (Systematický forenzní lékařský screening dětí v případech podezření na fyzické násilí), což je komplexní nový postup nabízející univerzálně všem dětem po výslechu rovnou forenzní lékařskou prohlídku.

Popisy a prezentace všech projektů naleznete na webu EUCPN.

Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality

Českou republiku na soutěži ECPA úspěšně reprezentoval projekt Bright Sky CZ (i přes vázání mlčenlivostí snad můžeme prozradit, že úspěšně konkuroval i nejlepší trojici projektů), který se umístil na 1. místě národního kola Evropské ceny prevence kriminality. Jedná se o bezpečný a jednoduchý nástroj, který nabízí praktickou pomoc a informace o tom, jak rozpoznat domácí násilí a jak reagovat. Využívá informace o poloze telefonu a uživateli dokáže nabídnout nejbližší bezplatnou odbornou poradnu či další služby pro oběti domácího násilí. Rady a tipy v ní ale najdou i ti, kdo chtějí pomoci někomu ze svých blízkých.

Aplikaci Bright Sky provozují Nadace Vodafone již v 11 zemích a další 4 adaptace se připravují. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož národní verze jsou dostupné kromě Česka také v Albánii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Novém Zélandu, Portugalsku, Rumunsku, Jihoafrické republice a Velké Británii. Na projektu v ČR se intenzivně podíleli rovněž odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Hlavním cílem projektu POL POINT – asistovaná digitální služba, který se umístil na 2. místě v národním kole ECPA a jehož realizátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, je snížení sekundární viktimizace zvlášť zranitelných obětí v průběhu celého trestního řízení. Zařízení POL POINT zvyšuje ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení.  Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Zařízení POL POINT umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty nebo opustit místo svého pobytu.

3. místo v národním kole ECPA patří projektu Maják - cesta bezpečí, jehož realizátorem je Dětský úsvit, z.s. Projekt je zaměřen na děti od 8 let, tedy na budoucí generaci, a snaží se dětem vštěpovat hodnoty jako je vzájemná spolupráce, sounáležitost, pomoc, empatie, ale i odvaha, čestnost, tolerance, respekt a úcta. Děti patří mezi zvlášť zranitelné oběti, nedokáží se samy bránit a chránit, potřebují zejména včasnou pomoc, která je ještě stačí ochránit před zhoubnou a nezvratnou destrukcí. Základní tezí je neubližovat sobě, ani druhým, umět správně čelit bezpráví, bránit a chránit sám sebe i druhé a umět se zastat bezbranných.

Podrobný popis projektů naleznete níže:

Bright Sky CZ

POL POINT – asistovaná digitální služba

Maják – cesta bezpečí

FOTO vítězů národního kola Evropské ceny prevence kriminality

1. místo

1.místo                                   2. místo                                                3. místo

FOTO vítězů mezinárodního kola Evropské ceny prevence kriminality

 1.místo                                                    2. místo                                 3. místo

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left