Pomněnkový den 2023

Jako každý rok, i letos si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz.
V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986, v Evropě pak od roku 2002. V ČR se tento den zdůrazňuje od roku 2004, kdy proběhl 1. ročník Pomněnkového dne. Symbolem je pomněnka podle jejího anglického názvu, který v překladu znamená „nezapomeň na mě“.

Problematice pohřešovaných dětí se věnuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, který ve spolupráci s Policií České republiky vytvořil projekt „Pomozte mě najít“. Zajímavé informace a preventivní materiály k této problematice můžete najít na www.pomoztemenajit.cz .

Dalším společným projektem je „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který je aktivován při pátrání po „dítěti v ohrožení“. Tento mechanismus umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků, a tím i široké veřejnosti do pátrání. Základem je pátrací činnost Policie ČR, ale při rozsáhlých pátracích akcích v terénu dochází rovněž k zapojení integrovaného záchranného systému či dobrovolníků. Tento projekt byl oficiálně spuštěn v roce 2010, kdy došlo
k podepsání memorand o spolupráci s partnerskými médii. Do projektu je zapojeno celkem 10 médií (Česká televize, TV Prima, TV Barrandov, Český rozhlas, Rádio Impuls, Frekvence 1, Aktuálně.cz, Česká tisková kancelář, zpravodajský web TN.CZ a Týden.cz). Právě rychlost sdílení informací je jedním z klíčových faktorů při záchraně pohřešovaného dítěte. Partnerem projektu se stala i organizace Cesta z krize, z.ú., která je provozovatelem evropské krizové linky pro ohrožené děti, jejich rodinu a blízké 116 000. Jejím primárním účelem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc, ale také prevence a poradenství související s jakkoli ohroženým dítětem.

Čeští policisté každý rok pátrají po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. Policie ČR ve spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky a širokou veřejností věnuje každému případu, který je zveřejněn, velkou pozornost, a díky tomu je úspěšnost při pátrání velmi vysoká. Většinu dětí se podaří najít do 24 hodin. V roce 2022 a zatím i v roce 2023 je úspěšnost při pátrání 100%.

Naštěstí po většině dětí, které se nevrátí včas domů, nemusí být ani vyhlášeno pátrání. Jde o případy, kdy děti „zapomenou na čas“ a opozdí se např. u kamarádů či příbuzných a rodiče zapomenou informovat. Proto radíme, pokud možno, zachovat klid a nejprve kontaktovat příbuzné, kamarády nebo sousedy. Ovšem, pokud dítě není nalezeno, je se třeba okamžitě obrátit na policii. Pohřešování lze oznámit např. na telefonní linku 158, případně na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. Pro policisty jsou důležité veškeré informace o dítěti (jeho věk, popis osoby – ideální je aktuální fotografie, popis oblečení, zda užívá léky, kontakty na kamarády, komunikace na sociálních sítích a další).

S policejní databází pohřešovaných dětí je propojena mobilní Aplikace Echo. Jejím účelem je urychlit výměnu informací mezi státními institucemi a veřejností v případech pátrání po pohřešovaném dítěti v ohrožení. Aplikace byla vyvinuta s pomocí Laboratoře Vodafone. Vznikla pomocí intenzivní spolupráce mezi PČR a neziskovou organizací Aplikace Echo, z.s., která je posledním přijatým partnerem NKMPPD.

Uživatel  – osoba, která si aplikaci nainstalovala, dostane v reálném čase informaci o konkrétním ztraceném dítěti a může jedním kliknutím zavolat PČR. Veřejnost je tak zapojena do pátrání od samého počátku, což je naprosto zásadní. V aplikaci se uživatel dozví nejen informace o dítěti, ale je mu poskytnuta i fotografie, takže má maximum podmínek poznat hledané dítě, propojit se s policií a pomoci s nalezením dítěte v ohrožení. V okamžiku nalezení dítěte jsou informace o hledaném dítěti z aplikace smazány. Aplikace zobrazuje jen děti, které jsou aktuálně hledané.

Aplikace Echo zapojuje do pátrání širokou veřejnost od prvních okamžiků, kdy je šance na nalezení ztraceného dítěte největší.

https://www.youtube.com/watch?v=32DenT1TfKk

Mechanismy České republiky jsou již několik let koordinovány se zahraničím v rámci AMBER Alert Europe, což je evropská platforma pro pohřešované děti. Ve spolupráci s ní vzniká také řada preventivních materiálů v této oblasti. Policie ČR je členem evropské sítě pro pohřešované osoby PEN-MP. Při pátrání s cílem nalézt co nejvíce pohřešovaných osob v celé Evropě, se mohou členové rychle spojit a konzultovat případy pohřešovaných osob. Také mj. poskytuje svým členům odbornou podporu, poradenství a školení.

V letošním roce byla u příležitosti Dne pohřešovaných dětí vydána v jazykových mutacích preventivní obrázková brožura ZAJÍČKOVO NEBEZPEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Příběh Zajíčkovo nebezpečné dobrodružství si klade za cíl naučit děti, jak se mají správně chovat, aby se neztratily.

Zajíčkova pravidla vychází z pěti rad odborníků z oblasti pátrání po pohřešovaných dětech:

  • Vždy důvěřujte svým instinktům. Pokud se vám něco nezdá, nedělejte to.
  • Nikdy nechoďte nikam sami. Je bezpečnější jít vždy s kamarádem či dospělým.
  • Nechoďte nikam s někým, koho neznáte.
  • Pokud se ztratíte, požádejte dospělé, nejlépe ostatní rodiče o pomoc.
  • Naučte se všímat si orientačních bodů. Snadněji tak najdete cestu zpět.

Preventivní brožuru si můžete stáhnout z webu MV, případně ji naleznete ke stažení v  tiskové zprávě Policie ČR

Počty pohřešovaných dětí v roce 2022:

Počty pohřešovaných dětí ve věku do 15 let – 620

Počty pohřešovaných dětí od 15-18 let – 723

Počty pohřešovaných dětí v roce 2023 – ke dni 23.5.2023:

Počty pohřešovaných dětí ve věku do 15 let – 183

Počty pohřešovaných dětí od 15-18 let – 320

Z toho vyhlášeno v rámci NKMPPD jako dítě v ohrožení:

DVO v roce 2019 – 22

DVO v roce 2020 – 11(COVID)

DVO v roce 2021 – 11 ( COVID)

DVO 2022 (Dítě v ohrožení) – 25

DVO 2023 k dnešnímu dni (Dítě v ohrožení) – 15

informuje redakce OPK MV