7. března 2021 byl oficiálně zahájen 14. Kongres OSN k prevenci kriminality a trestní justici

Ve dnech 7. – 12. března 2021 se v japonském Kjótu koná 14. Kongres OSN k prevenci kriminality a trestní justici (tyto kongresy OSN jsou největší svého zaměření vůbec). Kvůli pandemii COVID-19 se letošní (resp. loňský, původní termín byl plánovaný na duben 2020) kongres odehrává především v on-line prostředí.

Kongres byl oficiálně zahájen v neděli 7. března 2021 a mezi první kroky kongresu patřilo i přijetí tzv. Kjótské deklarace, která shrnuje priority mezinárodního společenství v oblasti prevence kriminality a trestní justice na dalších 5 let a je úzce spojena s Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj.

Stránky kongresu s aktuálními informacemi, videi, programem, dostupnými dokumenty a dalšími zajímavými aktivitami spojenými s kongresem naleznete  ZDE

Video ze zahajovacího dne

informuje OPK