Běžná kriminalita se přesouvá do online světa. Vzdělávací videa o kyberbezpečnosti pomohou s osvětou

Na titulní stránce webu MV naleznete tiskovou zprávu o společném projektu Ministerstva vnitra a Univerzity Palackého v Olomouci. Součástí tiskové zprávy je i odkaz na čtyři vzdělávací videospoty.

Tisková zpráva ZDE

informuje redakce OPK a Lucie Kosová