Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou

Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení (např. počítač či tablet) na jednoho studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových a cloudových úložištích, začíná shromažďovat mnohem více dat a informací než v předchozích letech. Další výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořena edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.

Proč?

Protože je potřebné z důvodu prevence i bezpečného procesu digitalizace ve školách, aby se této oblasti věnovala náležitá pozornost, přišel tým ve složení Národního pedagogické institutu, Ministerstva vnitra a projektu E-bezpečí za podpory MŠMT, NÚKIB a Policie ČR se sérií videí o zajištění kybernetické bezpečnosti ve školách. Videa jsou určena jako nástroj k doplnění prezentace lektorů a ve zkrácené verzi k promítání na digipointech (audiovizuálních tabulích/projektorech) ve školách. Jednotlivá videa se zaměřují krok po kroku na kvalitní zabezpečení školní ICT infrastruktury a plánování i udržitelnost kyberbezpečnostní politiky, která také slouží i jako prevence a ochrana před kybernetickou kriminalitou.

Cíl videí

Cílem edukačních videí jako celku je dosáhnout minimálních bezpečnostních standardů v zajištění školních infrastruktur, tak aby byli ochráněni všichni zřizovatelé, ředitelé, učitelé  a tím pádem i žáci a studenti – všichni uživatelé školních sítí.

Seznam všech videí

(klikni na odkazy níže pro přehrání) 

  • V první části pětidílné série věnované kybernetické bezpečnosti technologií i kyberbezpečnostní politice se dozvíte, co vše patří do školní ICT infrastruktury, jak spolu jednotlivá zařízení komunikují a kde mohou vůbec vzniknout kritická místa.
  • Druhá navazující část se zaměřuje na to, jak bezpečně nastavit všechna zařízení vstupujících do školní ICT infrastruktury. Jak vhodně zabezpečit digitální technologie a data vzniklá při  distanční formě vzdělávání (při a po výuce na dálku.)
  • Ve třetím videu naleznete návod pro kyberbezpečnostní politiku – od plánování kyberbezpečnostní politiky –  složení KB týmu, přes její efektivní prosazování ve škole až po bezpečnostní check – list i plán zvládání rizik, aby se možná rizika a hrozby dala v ICT infrastruktuře preventivně snižovat či co nejvíce elimininovat.
  • Čtvrté video je pokračování třetího videa se zaměřením hlavně na bezpečnostní check – list i plán zvládání rizik.
  • V posledním pátém videu se dozvíte, proč je důležité rozeznat kybernetický útok a jak na to. Seznámíte se také se základní klasifikací kybernetických incidentů. S tím, proč je důležitý reporting a bezpečnostní audit.

Materiály k BEZIT ve školách budou také kolektivem autorů aktualizovány i doplněny.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová