Bezpečnostní dobrovolníci ve Stříbře pomáhají s prevencí kriminality v rekreačních oblastech

Projekt Bezpečnostní dobrovolník, na který poskytuje dotace MV, je realizován ve Stříbře již několik let. Činnost bezpečnostních dobrovolníků je zaměřena na prevenci kriminality, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve městě a jeho blízkém okolí. Dobrovolníci jsou vybíráni po pečlivé úvaze z řad občanů a po splnění vstupních podmínek na písemnou smlouvu, Město Stříbro se o ně stará prostřednictvím svých koordinátorů po všech stránkách (materiálně, technicky i pojištěním) a využívá při tom přidělenou neinvestiční dotaci z MV.

Mezi aktivity dobrovolníků v terénu patří kontrolovat správné zajištění majetku spoluobčanů, a to zejména rekreačních chat, zahrad. V okolí Stříbra je míst k rekreaci díky krásné přírodě a mnoha vodních toků jako řeka Mže a potok Úhlavka a hlavně části přehradní nádrže „Hracholusky“, opravdu velmi mnoho. Pokud se na místě zjistí narušení objektu, je o tomto neprodleně předána informace na Policii ČR k jejímu dalšímu opatření. Jedna taková akce proběhla na konci března – viz doprovodné materiály níže

Leták

Rady PČR – chaty

Visačka na kliku

Dobrovolníci také pomáhají při bezpečnosti silničního provozu, zejména u přechodů pro chodce při zajištění bezpečné cesty dětí do školy a zpět.  Významnou roli dobrovolníci zastávají při svém pravidelném setkávání s veřejností, a to jak na formálních akcích (besedách) tak i při jejich neformálním kontaktu s občany a návštěvníky města v terénu.

informuje redakce OPK