Česko konečně restorativně!? Nová strategie restorativní justice a záznam z odborné konference

V rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change, do kterého je vedle České republiky zapojeno 9 evropských států a Evropské fórum pro restorativní justici, proběhla dne 30. 3. 2021 konference Česko restorativně 2021. Na konferenci byla představena Strategie restorativní justice pro Českou republiku, která je výsledkem široké odborné diskuze, jež byla vedena od podzimu 2019 do konce roku 2020. Strategie obsahuje podrobné výsledky této diskuze a navazujících dotazníkových šetření a formuluje strategické cíle rozvoje restorativních přístupů v České republice a kroky pro období 2021 – 2024. Na konferenci vystoupil i ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Michal Barbořík.

Živý záznam konference můžete shlédnout na kanálech:

facebook: ZDE

youtube: ZDE

Strategii samotnou pak můžete nalézt ZDE 

nebo si ji přímo stáhnout ve formátu Pdf  ZDE

Projekt Restorative Justice: Strategies for Change, jehož cílem je široká implementace Doporučení rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech (CM/Rec (2018) 8), je v České republice realizován národní skupinou v tomto složení: Lukáš Dirga (Ministerstvo spravedlnosti), Pavel Horák (Vězeňská služba ČR), Andrea Matoušková (Probační a mediační služba), Petra Masopust Šachová – koordinátorka projektu (Institut pro restorativní justici, z.s.), Jan Tomášek (Institut pro kriminologii a sociální prevenci).

Blížší informace k projektu naleznete ZDE

a informace obecné povahy o restorativní justici ZDE

informuje redakce OPK