Česko-polský projekt „Bezpečné kolo/Bezpieczny rower“

Dne 27. 9. 2018 proběhla v polském městě Cieszyn závěrečná konference v rámci česko-polského projektu „Bezpečné kolo/Bezpieczny rower“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290.

Díky projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 v rámci Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR, se podařilo prorazit s forezním značením jízdních kol do dalšího polského města. Na společných preventivních akcích bylo označeno zhruba 500 jízdních kol a proběhla celková informovanost o rozdílech v povinné výbavě cyklistů. Konference byla hojně zastoupená zástupci okolních a pořádajících měst, hostů z Lotyšska a je třeba zdůraznit, že zájem o tento způsob ochrany majetku je na vzestupu.