Diplomová práce s tématem prevence kriminality obdržela cenu

Mgr. Veronika Kučerová dne 11.1. 2023 obdržela cenu rektorky AMBIS –  Vysoká škola za nejlepší magisterskou práci v oboru bezpečnostní management na téma „Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky“. Vedoucím práce byl doc. Mgr. Oldřich Krulík Ph.D.

Autorka při psaní práce úzce spolupracovala s odborem prevence kriminality, jmenovitě JUDr. Tomášem Koníčkem. Oponentem práce byl Mgr. Petr Klíma, MPA.

Oceněná diplomová práce byla již na stránkách prevence kriminality uveřejněna a je ke stažení ZDE

autorka spolu s vedoucím práce, doc. Mgr. Oldřichem Krulíkem Ph.D.

informuje redakce OPK a Petr Klíma