Dokončení 4. etapy modernizace kamerového systému v Přerově

V přiloženém odkazu naleznete reportáž o dokončení 4. etapy modernizace MKDS ve městě Přerově z finančních prostředků MV ČR a finanční spoluúčasti města. ZDE

Dále byla informace zveřejněna i na webových stránkách města Přerova. ZDE