Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Domácí násilí – Nenech to být a Nenech se

Publikováno dne: 9. 4. 2021

Pod zkratkou NNTB (NeNechToBýt) se skrývá anonymní oznamovací kanál, který mohou v případě, že něco není v pořádku (šikana ve škole, v práci, podezření na korupci), využít například žáci, studenti ale i zaměstnanci firem.

Nenech to být >klikni<

Nově bude k dispozici, díky propojení s intervenčními centry, i obětem domácího násilí. Nový projekt „Nenech se“ nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo
z domova.

Nenech se >klikni<

Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Jeho institut je ukotven v zákoně o sociálních službách. Poskytuje intenzivní krátkodobou pomoc, případně poskytuje kontakty na jiné organizace a informace o návazných službách, které mohou těmto lidem pomoci. S intervenčním centrem je možné se spojit kdykoli a kdokoli může požádat o pomoc při řešení situace domácího násilí.

Intervenční centra také úzce spolupracují s Policií ČR na základě Dohody mezi Policií ČR a Asociací pracovníků intervenčních center (APIC). Na základě této dohody probíhá ve spolupráci školení a vzdělávání v oblasti domácího násilí, porovnávání statistik a hledání nových možností péče o ohrožené osoby. Tato spolupráce má oporu v zákoně o Policii ČR, podle kterého zasílá policejní orgán intervenčnímu centru úřední záznam o vykázání násilné osoby. Intervenční centrum poté do 48 hodin kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou pomoci.

informuje redakce OPK

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left