Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 11. 3. 2019

Letos poprvé můžeme očekávat evropský den zaměřený proti určitému druhu kriminality. Premiérový evropský den bude zaměřen – a proto na něj tady upozorňujeme – proti vloupání.

Evropská unie respektive Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) se nechala inspirovat v Belgii, kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu působení na veřejnost. EUCPN, jejímž členem Česká republika je už od svého vstupu do EU, plánuje Evropský den proti vloupání na 19. červen 2019.

Jak se evropská novinka projeví u nás?

Rádi bychom zmapovali situaci v oblasti prevence vloupání na všech úrovních a zapojili všechny iniciativy bez ohledu na to, zda se konají právě v den proti vloupání, v jiném termínu nebo celoročně.

Celorepublikový preventivní projekt „Zabezpečte se“ tedy jistě bude hrát velkou roli i v tomto ohledu. Zcela konkrétním výstupem plánovaným přímo na 19. červen 2019 je pak Konference zaměřená na prevenci vloupání. Konat se bude v Muzeu Policie ČR a určená bude samozřejmě policistům, ale také zástupcům bytových družstev, která představují velmi důležité partnery v takto zaměřených preventivních aktivitách. Zúčastnit se ovšem logicky může jakýkoli zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Z výzkumu postojů občanů ČR k prevenci kriminality z roku 2017 vyplynulo, že po kapesních krádežích se lidé cítí být ohroženi nejčastěji právě vloupáním do bytu.

V předsálí přednáškového sálu budou stoly pro ukázku zámků, kování a techniky používaných a doporučených na bytových domech a bytech.

Téma konference je evropský den zabezpečení bytů, tedy vše bude směřováno k prevenci v duchu projektu „Zabezpečte se“. Předpokládané zahájení Konference bude 19. června 2019 v 10:00 s následujícím plánovaným programem:

 • Význam prevence v oblasti ochrany majetku a osob (desatero v prevenci zabezpečení a co dělat, když už se něco stane, mobilní aplikace Zabezpečte se) – odbor prevence kriminality MV ČR, JUDr. Tomáš Koníček
 • Mechanické zábranné systémy při zabezpečení bytových domů a bytů (nutnost certifikovaných produktů dle ČSN EN1627 a dalších norem, únikové cesty a jejich řešení v bytových domech, ukázky překonání vstupu a účinná ochrana, trendy v zabezpečení bytových domů a bytů – cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ČR, Ing. Petr Fráz)
 • Přestávka, občerstvení
  • Přehled norem a zkušebních postupů u mechanických zábranných prostředků (normy a zkušební postupy u kování, dveří, cylindrických vložek – certifikace bezpečnostní třídy RC. + certifikáty NBÚ) – Trezor Test, Ing. Petr Koktan
  • Aktualizovaný moderní standard zabezpečení (přehled doporučených úrovní zabezpečení v souvislostech a řešení jako celku) – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Ing. Petr Koktan
  • Služby pro BD a SVJ v rámci portálu sousedé.cz (správa klíčového hospodářství, kvalitní zámečník) – manažer marketingu Sousedé.cz, Tomáš Pospíšil
 • Další témata se připravují
 • Diskuze, odpovědi na dotazy, závěr

Evropský den proti vloupání je součástí politického cyklu EU: „European multidisciplinary platform against criminal threats – EMPACT“. Europol v rámci EMPACT definuje devět prioritních oblastí, pro které vypracovává strategické plány, projekty a operace. Kampaň k vloupání je vytvářena pro prioritní oblast organizované majetkové kriminality.

Kontakt: JUDr. Tomáš Koníček, z odboru prevence kriminality MV ČR, tel.. 974 833 217, e-mail: [email protected]

Po ukončení Konference bude zabezpečena pro účastníky Konference prohlídka Muzea a diskuze u vystavených exponátů určených pro zabezpečení bytů a bytových domů.

Více k tématu vloupání: projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům

Naplánováno Akce Bezpečná lokalita / země Evropská síť prevence kriminality Kalendář akcí Novinky
Muzeum Policie ČR Mapa

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left