Fenomén zvyšující se kybernetické kriminality byl hlavním tématem aktivit ke Dni bezpečnějšího internetu 2023

Den bezpečnějšího internetu proběhl 7. 2. 2023 a byl výjimečný nejen tím, že se jednalo o jubilejní 20. ročník. Ke Dni bezpečnějšího internetu se v tomto roce v České republice celkově zapojilo s hastagem SID 210 subjektů a k dnešnímu dni je evidováno okolo 500 zapojených, což je rekordním počtem zapojení od počátku kampaně SID v České republice.

I proto k této příležitosti Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Safer Internet Centrem – CZ.NIC uspořádalo tiskovou a odbornou konferenci. Tématem konference k SID 2023 bylo téma zvyšující se kyberkriminality jako fenoménu. Cílem akce bylo upozornit na hrozby, nebezpečí i dopad, který s sebou tento závažný a aktuální celospolečenský fenomén přináší.

Kybernetická kriminalita patří v České republice i celosvětově dlouhodobě k nejstrměji rostoucí trestné činnosti. V roce 2022 tvořila s více než 18 500 skutky přes 10 % z celkové registrované kriminality v Česku. Meziročně tato kriminalita vzrostla takřka o 100 % (94,9 %). V minulém roce bylo dle policejních statistik jednoznačně nejvíce případů majetkové kriminality – podvodů, a to  60 % ze všem případů vedených jako kyberkriminalita. Podvodné jednání je velmi často založené na metodách stále sofistikovanějšího sociálního inženýrství, čemuž je třeba v rámci preventivních aktivit věnovat zvýšenou pozornost. Dále byly zastoupeny: 18 % hacking, DDoS, ransomware; 8 % mravnostní trestné činy (kde oběťmi jsou bohužel stále častěji děti); 6 % násilné trestné činy (vydírání, vyhrožování) a hate crime; 0,5 % drogová problematika; 7,5 % ostatní kriminalita (duševní vlastnictví, nelegální online hazard).

Cestou ke snižování kybernetické kriminality je jednoznačně kvalitně nastavená prevence. Vzdělávání, osvěta či zvyšování právního vědomí jsou velmi cennými nástroji, ale v boji proti kybernetické kriminalitě to samo o sobě nestačí. „Útoky na internetu jsou velmi sofistikované a složitě se jim brání nejen dospělí, ale hlavně děti a senioři. Proto je potřeba vedle vzdělávacích aktivit přijímat i technická a legislativní opatření a nástroje, které umožní pružnější odhalování této trestné činnosti. Zároveň ale nesmí být ohrožena ochrana soukromí uživatelů internetu,“ sdělil náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík. Zároveň je třeba myslet i na pomoc a podporu obětem.

Protože je toto téma velmi důležité nejen pro Policii ČR, ale i pro prevenci na „místní úrovni a v prvních liniích“ – v oblasti podpory prevence kriminality na místní úrovni Ministerstvo vnitra proto každoročně podporuje řadu projektů s tematikou bezpečnosti na internetu a prevence v kyberprostoru. Tato prevence je zacílena jak na expertní základnu a odbornou veřejnost – Policii ČR, manažery prevence kriminality, krajské školské koordinátory, metodiky prevence, ICT koordinátory, pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky PMS a další, ale také na zvlášť zranitelné osoby i potencionální oběti, jakými nejčastěji mohou být právě děti či senioři.

V odpolední části odborné konference jste se v rámci odborných panelů mohli v diskusi mimo jiné dozvědět, jak téma zvyšující se kyberkriminality vnímají zástupci Policie ČR, Ministerstva vnitra – z pohledu IT i kyberbezpečnosti, NÚKIB i národního CSIRT týmu CZ.NIC, T-Mobilu, ale také to, jaké preventivní programy i aktivity mají či plánují v oblasti bezpečnosti na internetu i aktéři jako Kraje pro bezpečný internet, projekt E-Bezpečí, Nadace O2, CZ.NIC a řada dalších.

V poslední části diskuzí jsme se zaměřili i na důležitou souvislost mediálního vzdělávání a digitálních dovedností a co dělat i v těchto oblastech pro předcházení kyberkriminalitě i potenciálním rizikům hrozícím v online prostředí.

V případě, že jste nestihli tento „přímý přenos“, vůbec nevadí! Můžete stále sledovat zde:  Den bezpečnějšího internetu 2023 – YouTube .

Díky za Vaši přízeň, a hlavně za to, že se podílíte spolu s námi na tom, aby byl internet co nejbezpečnějším místem pro nás všechny!

 

      

informuje redakce OPK MV, Lucie Kosová a Michal Barbořík