Fotoreportáž z Konference dobré praxe při příležitosti Evropské ceny prevence kriminality za rok 2019

V Helsinkách, krásném hlavním městě Finska, země předsedající ve druhém pololetí 2019 EU, se uskutečnila dne 12. 12. 2019 Konference dobré praxe při příležitosti Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) a předávání cen ECPA realizované Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN). Letošním tématem byla protidrogová prevence (včetně přístupu harm reduction) ve vztahu k mladistvým. Níže naleznete fotografie z konference a vystoupení zástupců jednotlivých zemí (omlouváme se zástupcům Bulharska, během jejichž vystoupení jsme realizovali oficiální rozhovor se zástupci EUCPN k hodnocení dosavadní činnosti EUCPN a směřování EUCPN do budoucna). Více o ECPA, vítězích letošního ročníku i o všech přihlášených projektech z jednotlivých zemí, stejně jako celou řadu dalších užitečných informací, naleznete ZDE a na novém webu EUCPN – https://eucpn.org/

Za Českou republiku byl nominován vítěz národního kola ECPA, program To je zákon, kámo, jako navazující program projektu Revolution Train. Do soutěže byly nominovány oba projekty jako na sebe navazující a doplňující se celek. Vzhledem ke klamavé negativní kampani, která byla vůči projektu vedena na půdě EUCPN (ale i v ČR) a jednostrannému postoji EUCPN vůči ČR v této věci (ČR nedostala možnost se ke klamavé kampani ani vyjádřit), neměl projekt šanci se mezi prvními třemi projekty ECPA umístit, i když i v rámci poroty soutěže měl dle našich informací své příznivce. Nicméně o umístěních bylo rozhodnuto už více než měsíc před konáním této Konference dobré praxe, kde teprve realizátoři projektů měli možnost své projekty představit (rozhodovalo se tak pouze na základě písemných přihlášek do soutěže a vyjádření členů poroty či přizvaných osob k nim).

Přesto v rámci Konference dobré praxe český projekt velmi zaujal a měl silný pozitivní ohlas mezi účastníky z celé řady zemí. Rovněž kritici projektu, kteří poprvé poznali projekt v celém jeho komplexu a všech souvislostech, se o projektu po jeho prezentaci začali vyjadřovat jinak, než v předchozích týdnech, kdy měli o projektu pouze zprostředkované informace (případně nemohli svou kritiku projektu na místě zopakovat, neboť byla předchozím vystoupením zástupců ČR vyvrácena). Zástupci realizátorů projektu (Nadační fond Nové Česko a Policie ČR) rovněž pozvali všechny zájemce na prohlídku projektu do Prahy či jiného města, kde bude projekt zrovna realizován. Tuto nabídku pozitivně kvitovalo hned několik účastníků konference.

Byť se tedy projekt ČR mezi nejlepšími třemi nakonec neumístil, vzbudilo vystoupení zástupců ČR velmi kladný ohlas.

JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

 

Krásné město Helsinky, které hostilo dne 12. 12. 2019 Konferenci dobré praxe

 

Program Konference dobré praxe dne 12. 12. 2019

 

Zástupci ČR na Konferenci dobré praxe

 

Publikum Konference dobré praxe

 

Prezentace hostů – prof. Lieven Pauwels z Univerzity v Gentu a pan Gregory Burkhart z EMCDDA (nebyl osobně přítomen, pouze puštěna jeho prezentace s nahraným komentářem)

 

Portugalský projekt Spring Break Operation

 

Projekt ČR – Revolution Train a návazný program To je zákon, kámo

 

Slovenský projekt – Drugs – the way into the darkness

 

Polská kampaň na sociálních sítích – Krzywo weszlo – zmień ustawienia

 

Projekt Re-Action z Maďarska

 

Projekt litevské policie – I Am Responsible for My Future

 

Španělská policie představila projekt – Master Plan for Peaceful Coexistence and Security Improvement in Schools and their Environments

 

Chorvatský projekt – My Responsibility is our Safety

 

Vítěz ECPA – švédský projekt Sofielund Approach

 

Finsko – projekt Action for Youth

 

Německý projekt BENGALO se umístil na 2. místě ECPA

 

Kypr – projekt Protocol of Cooperation for the Refferal of Young Offenders from Drug Law Enforcement Unit – Cyprus Police to Public and NGO Treatment Centres

 

Lokální projekt z Belgie – Action Plan on Drugs Kempen a multidisciplinary and integrated approach

 

Na 3. místě ECPA se umístil dánský projekt – Netstof.dk: early prevention of drug related harm caused by drug abuse among youngsters, through digital counselling, in collaboration with municipalities

 

Slavnostní předávání cen ECPA – vítězové ze Švédska

 

A na závěr rozloučení jednoho z prezentujících 🙂